Holstebro Kommunes landsbystrategi

Strategien er forankret i Kommuneplanen som en udmøntning af Planstrategiens ønske om en balanceret udvikling mellem by og land

Indledning og baggrund

På denne side kan du læse nærmere omkring Holstebro Kommunes arbejde med landsbyerne. 
Landsbystrategien er en del af Holstebro Kommunes kommuneplan 2021-2033. Selve strategien kan ses på linket til venstre.

Holstebro Kommune afholder halvårlige møder med borgerforeningerne, hvor der bliver informeret, begge veje, omkring arbejdet i landsbyerne og kommunen. Derudover bliver der løbende inviteret til temamøder, hvor landsbyerne kan byde ind med temaer der er aktuelle.

Flere af landsbyerne i Holstebro har udarbejdet en strategi, hvor kommunen har været inde over, andre har udarbejdet strategier og planer selv. På linket ved siden af kan du få information om de enkelte landsbyers arbejde med landsbystrategier, og den vil løbende blive opdateret.

Under ”sådan udarbejder I en landsbystrategi” kan I få hjælp til, hvordan I selv starter en proces op som landsby, men der er også mulighed for at få hjælp fra Holstebro Kommune.

Landsbykoordinator

Jeanette Harthin er holstebro kommunes landsbykoordinator og sidder i Team plan i Teknik og Miljø og hjælper landsbyer med at koordinere strategiarbejdet.

I kan få hjælp af Jeanette til: 

  • Bindeled og kontakt til Teknik og Miljø, bl.a. i forhold til tilladelser og info.
  • Opstart og opfølgning af landsbystrategi
  • Hjælp til projekter der er affødt af strategien, herunder konkrete udviklingsprojekter
  • Hjælp til koordinering af netværk

I kan kontakte Jeanette pr.

Mail: tm@holstebro.dk

Tlf.: 93543542

Indledning og baggrund

Holstebro kommune ønsker i samarbejde med landsbyerne at sikre et landsbyliv, som er attraktivt for borgere, foreninger og virksomheder i og omkring landsbyerne, så landsbyerne fortsat er gode steder at leve, bo og arbejde. Læs mere om Landsbystrategien her

Nedenfor kan du se hvilke landsbyer der har udarbejdet en landsbystrategi. Landsbystrategierne er udarbejdet af frivillige i landsbyen og du kan nedenunder få inspiration til hvordan sådan en kan se ud. Landsbystrategier tager udgangspunkt i den enkelte landsby og er derfor ikke ens. De bliver også opdateret indimellem, ligesom der kommer handlingsplaner og projekter ud af dem. Det er Holstebro Kommunes intention at skabe samarbejde på tværs af landsbyerne og dele erfaringer. 
Siden bliver løbende opdateret.

Skaves landsbystrategi

Holstebro Kommune har siden 2021 igangsat lokalstrategier i en række landsbyer og er stadig i gang med arbejdet. I andre landsbyer er man selv gået i gang med enten et strategiarbejde eller med at udvikle fysiske helhedsplaner. 

Når kommunen hjælper til i processen, er arbejdet nogle gange støttet af en ekstern konsulent. Kommunen eller konsulenten bistår både med at planlægge og facilitere borgermøder, skærpe og systematisere indsatsområder, initiativer mv, sikre fremdrift og skrive strategien hvis der er behov for det. Men det er landsbyen selv, der skal være den primære drivkraft, for dermed opnås den bedste forankring.  

Du kan finde inspirationsmateriale her: 

How-to-guide

Teknik og Miljø

Team Plan

mail Send sikker besked

phone 96117558

Kirkestræde 11
7500 Holstebro