Mød os

Gennem byfornyelse, lokalplaner og helhedsplaner skaber vi en bæredygtig omstilling og udvikling på tværs af hele kommunen.

Erfarent team

Vi byder ind med et erfarent team af nøglemedarbejdere, når vi studerer, analyserer og planlægger, hvordan byer, lokalsamfund og grunde kan udvikles – altid med det formål at indfri dine visioner og forløse det ofte skjulte potentiale, som det byrummet rummer. Derfor gør vi også en dyd ud af at studere de lokale forhold, der gør sig gældende i enhver opgave, da vi forstår vigtigheden af at yde vejledning baseret på en dyb og empatisk indsigt. 

Sammen udgør vi et tværfagligt team af arkitekter, byplanlæggere og civilingeniører.

Løbende dialog med borgere, rådgiver, bygherre & arkitekter

For os ethvert projekt sit eget, og vi forstår derfor, at den kræver nuancerede studier og løbende dialog med både borgere, rådgiver, bygherrer og arkitekter. Det hele med sigte på at skabe størst mulig effekt for kommunen, for arkitekterne, bygherrerne og for borgerne i sidste ende.   

Medindflydelse

Når vi byudvikler sørger vi for, at du kan få medindflydelse i din by. Vi lytter taler og arbejder sammen om din by. Vi handler på dine ønsker og sørger for, at dine drømme, idéer og input kommer med i den videre udviklingsproces. Det er nemlig kun, når vi alle bidrager, at vi skaber den bedste by.

Kontakt os

E-mail: tm@holstebro.dk

Telefon: 9611 7558

Adresse: Kirkestræde 11, 7500 Holstebro