Partnerskaber

Råstoffet er samarbejde – metoden er partnerskaber.

Partnerskaber er nøglen til vækst og udvikling i Holstebro Kommune. Både i erhvervslivet, mellem det private og det offentlige og i partnerskaber mellem borgere.

Partnerskaber er også nøglen til udvikling i landdistrikterne hvor Holstebro Kommune arbejder tæt sammen med lokale borgere og foreninger for at skabe lokal udvikling gennem realisering af landdistriktsstrategien.

Vi er en aktiv partner eller facilitator for vækst og udvikling, og arbejde for at fremme partnerskaber, der bygger videre på områders styrkepositioner.

Det vil vi fordi, vi er bevidste om at kommunen og det offentlige ikke er den eneste spiller, der kan skabe fremdrift og løse fælles udfordringer i samfundet.

Det hele skal ske i samspil med hinanden – borgere, lokalsamfund, virksomheder og organisationer.