Vækst og udvikling

Med væksten skal Holstebro Kommune blive et endnu bedre sted at leve, bo, arbejde, uddanne sig, drive virksomhed og besøge.

Væksten i Holstebro Kommune

Holstebro Kommune er en vækst kommune. Vi har gennem de seneste år set en kraftig vækst i lysten til at investerer i boligprojekter, udstykninger og erhverv er større end normalt.

Samtidig ser man en kraftig stigning i antallet af solgte boliggrunde mens boliger generelt er steget kraftigt i pris.

På planområdet oplever vi denne vækst gennem opstart af usædvanligt mange planer til nye projekter og henvendelser om bl.a. fortætning i eksisterende boligområder.

Vækst- og udviklingspolitikken

Holstebro Kommune skal være et godt sted at leve, bo, arbejde, uddanne sig, drive virksomhed og besøge og bidrage til at realisere FN’s verdensmål, der sætter en global retning for bæredygtig vækst og udvikling. Det er afspejlet i vækst- og udviklingspolitikkens tre pejlemærker som er velstand og vækst; mennesker; miljø. De tre pejlemærker er gensidigt afhængige. Det betyder, at stigende økonomisk velstand og vækst sker i en balance med miljø og mennesker.

https://www.holstebro.dk/vaekster