Holstebro Kommune

PPR , Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

subpage-img

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning arbejder under Børne- og Ungeforvaltningen i Holstebro Kommune.  

PPR tilbyder rådgivning og vejledning til forældre og personale omkring børn og unge i alderen 0 - 18 år, hvis udvikling eller trivsel ikke forløber helt som den skal. Pædagogisk psykologisk vurdering fra PPR kan foretages på skolebørn og førskolebørn - efter indstilling til PPR.

Hvem kan henvende sig til PPR?

Børn, unge, forældre, skoler, institutioner og andre fagfolk.
I praksis sker langt de fleste henvendelser til PPR efter gensidig aftale mellem forældre og institution.  

Hvad kan vi hjælpe med?

PPR yder rådgivning og vejledning i forhold til børn og unge der: 

  • har tale- eller hørevanskeligheder
  • udvikler sig langsomt
  • har motoriske vanskeligheder
  • viser tegn på nervøsitet eller angst
  • udviser voldsom adfærd
  • har svært ved at følge skolens undervisning
  • har behov for specialpædagogisk bistand eller anden støtte på grund af et handicap
  • det kan også være børn eller unge, hvis trivsel giver anledning til bekymring 

Sammen med forældre og institution søger vi via psykologer, tale-hørelære, konsulenter og ergoterapeut, at opnå en forståelsesramme og overblik over problematikken for barnet. Derefter yder vi rådgivning omkring hvilken tiltagsmuligheder, der kan iværksættes for at barnets udvikling og trivsel styrkes.  

Kontakt

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Borregårdsvej 9
7500 Holstebro

ppr@holstebro.dk
Tlf.: 96117539

Telefontid: 
mandag - onsdag kl. 9.00 - 12.00
torsdag kl. 13.00 - 15.00

Telefontid: 
psykologer og talehørekonsulenter
fredag kl. 8.00 - 9.00
ergoterapeuten
mandag kl. 10.30 - 11.30