Vejledning ift. børn og unge med psykiske vanskeligheder

Børn, unge og familie

Sidst opdateret 04. juni 2018
af Sara Gehr

Udvidet vejledning til forældre og andre aktører omkring børn og unge i alderen 0-18 år, som opfølgning efter en pædagogisk psykologisk vurdering (PPV) eller udredning/indsats fra Børne- og Ungdomspsykiatrien (BUC). Formålet med et udvidet vejledningsforløb er, at I som forældre og netværk oplever, at blive hjulpet på vej efter en PPV eller udredning/indsats fra BUC og at den udvidede vejledning giver jer en oplevelse af at være bedre klædt på til at imødekomme og arbejde ud fra barnets behov.


keyboard_arrow_up