Hjælp til børn og unge med tristhed

Børn, unge og familie

Sidst opdateret 04. juni 2018
af Sara Gehr

Behandlingstilbud henvender sig til 6-17-årige i Holstebro Kommune, der viser tegn på tristhed/depression.

Målet med indsatsen er at bedre barnets/den unges trivsel, så barnet/den unge bliver i stand til at deltage i hverdagslivets aktiviteter i skole og fritid nu og på sigt. Barnet/den unge lærer gennem terapien systematisk at teste negativ tankeindhold og korrigere forvrænget informationsbearbejdning. Således læres færdigheder, der både kan være med til at modificere aktuel depressiv tænkning og adfærd, og på længere sigt kan bidrage til at reducere risikoen for tilbagefald. 


keyboard_arrow_up