Repatriering efter repatrieringsloven

  • Print
  • Forstør tekst

Kommunerne skal som en fast del af beskæftigelsesplanen beskrive, hvordan der arbejdes med rådgivning og information om repatriering. 

Arbejdsmarkedsudvalget har den 5. februar 2020 besluttet:

Holstebro Kommune vejleder om mulighederne for repatriering til alle udlændige i målgruppen som Arbejdsmarkedsafdelingen kommer i kontakt med. Der vejledes om muligheder, herunder økonomiske støttemuligheder, for tilbagevenden til tidligere hjem- eller opholdsland. Dette sker primært i forbindelse med den løbende opfølgning på integrationskontrakten, kontaktforløbet efter lov om aktiv beskæftigelsesindsats og som led i sygedagpengeopfølgningen efter sygedagpengeloven. 

 

keyboard_arrow_up