Det kræver ikke tilladelse at afbrænde et Sankthansbål!

Sådan bygger du et godt bål

 • Du skal have lov af ejeren til at bruge arealet, hvor bålet skal placeres.
 • Pas på miljøet og anvend kun rent træ. Lad være med at brænde trykimprægneret, malet træ eller affald.
 • Sørg for at det, du skal brænde af i bunken, er så tørt som muligt.
 • Tænk over at bunken, du bygger skal blive ved med at være stabil, så bålet ikke risikerer at vælte, mens det brænder.
 • Det inderste i bunken kan opbygges af tørt kvas og grene. Lav en opbygning, hvor mindre grene eller flækkede træstykker ligger, så de dækker over bålets kerne.

Sådan tænder du op

 • Brug en lang fakkel eller ukrudtsbrænder for at nå ind til midten af bunken med kvaset. 
 • Brug aldrig benzin, sprit eller lignende ved optænding – det tænder meget voldsomt.
 • Du må ikke tænde bålet, hvis det blæser kraftigt.
 • Hvis du har forsøgt at tænde bålet og det ikke er lykkedes, må du aldrig hælde mere tændvæske på.
 • Du skal sikre dig, at der ikke er dyr, der har taget ophold i dit bål. Flyt derfor gerne brændebunken på afbrændingsdagen.
 • Fyrværkeri i bål er ikke bare farligt, det er også ulovligt.
 • Vis hensyn - sørg for at dit bål ikke generer naboer og omgivelserne i øvrigt.

Bålet skal placeres

 • 30 meter fra bygninger med hårdt tag
 • 60 meter fra brændbare markafgrøder
 • 200 meter fra stråtækte huse, nåletræsbevoksninger m.v. og oplag af brandfarlige stoffer og andet letantændeligt materiale.

Ved jævn og frisk vind skal du fordoble afstanden til bygninger med hårdt tag. Ved hård vind må du ikke brænde Sankthansbål af.

Oprydning når I er færdige

Inden du forlader bålet skal du være sikker på at bålet er helt slukket. Hæld gerne vand på.

Dæk aldrig resterne af bålet med sand eller jord – det kan gløde videre og være rigtig ærgerligt at træde på for både dyr og mennesker.

Værd at vide

Du skal ikke have tilladelse fra brandvæsenet eller Kommunen, når du skal brænde Sankt Hans bål af. Du skal blot huske at overholde reglerne for afbrænding. 

keyboard_arrow_up Sidst opdateret 29. marts 2021 af Haris Nuhanovic