Skoler og skoledistrikter

Kort over skoledistrikter

Ved at klikke på den orange prik i det enkelte distrikt på kortet og derefter på pilen yderst til højre, kan man se, hvor eleverne evt. flytter hen efter grundskolen.

I en landsbyordning samles skole, børnehave og SFO under samme leder, ligesom lokaliteterne ligger tæt eller deles.

Indførelse af fælles ledelse betyder, at skolen og dagtilbuddet eller SFO får fælles leder og fælles bestyrelse. Denne vælges efter reglerne for valg af skolebestyrelse, og den skal rumme repræsentanter for forældre og medarbejdere i både skole og dagtilbud, samt for skolens elever.

Beslutningen om fælles ledelse træffes efter høring af den berørte skolebestyrelse og forældrebestyrelse.