Skredsande - Botilbud

  • Print
  • Forstør tekst

Omsorg og støtte

Sidst opdateret 13. juni 2022
af Social og sundhed

Skredsande er en del af Center for Handicap, som har en række døgn- og dagtilbud til voksne personer med moderat til svær erhvervet hjerneskade som primær diagnose.

Vi tager udgangspunkt i træning, læring og omsorg. Målet er, at personen skal klare så meget som muligt selv. Det er vores erfaring, at det giver høj livskvalitet.

Skredsande ligger tæt på Holstebros centrum på Knud Rasmussens Vej 16 og er placeret i dejlige omgivelser med gode muligheder i den store have.

Skredsande er et tilbud med to afdelinger, hvoraf den ene hører under Center for Handicap. Målgruppen for denne afdeling er borgere med erhvervet hjerneskade.
Hertil hører 26 boliger fordelt i 4 bo-enheder, hvor der til hver bo-enhed er fælles stue og køkken.
De fleste beboere benytter dagtilbud på hverdage.

Personale

Der er tilknyttet personale med forskellige kompetencer, som tilgodeser behovet læring, træning og omsorg.


keyboard_arrow_up Sidst opdateret 13. juni 2022 af Social og sundhed