Social indsats

Tilbud til mennesker, der i en periode er social udsat

Holstebro Kommune har forskellige tilbud om rådgivning, forebyggelse, behandling og omsorg til mennesker, der i en periode af deres liv er socialt udsatte.

Hvis du ønsker hjælp til forebyggelse af misbrug af alkohol eller stoffer, kan du henvende dig til Center for Social Indsats. 

Center for Social Indsats kan hjælpe med mange former for råd og vejledning omkring rusmidler og misbrug. Dette gælder også for pårørende, arbejdspladser og andre, der ønsker viden og vejledning omkring misbrug af fx alkohol og stoffer.

Social og Sundhed

Center for Social Indsats

mail cfsu@holstebro.dk
phone 96114070

Danmarksgade 24
7500 Holstebro