Social Vejviser - Fællesskaber og gruppetilbud

I  Holstebro Kommune findes en lang række fællesskaber, kurser og gruppetilbud, hvor du har mulighed for at møde andre mennesker, som også har brug for nogen at tale med over en kop kaffe eller en aktivitet.

Kafferisteriet

På Kafferisteriet i den åbne cafe er der altid mulighed for at komme og møde andre mennesker. Vi har et åbent værested hvor der er plads til alle med tilknytning til psykiatrien.

Vi samles, hygger og laver forskellige små aktiviteter i værestedet. Se mere om åbningstider og aktiviteter på Kafferisteriets hjemmeside.

Adresse: Skivevej 7, 7500 Holstebro

Tlf. 96114736

Hjemmeside: www.centerforpsykiatri.dk

Rådgivningscenter Montagen

Rådgivningscenter Montagen tilbyder et rusmiddelfrit værested. Der er bl.a. mulighed for en snak i caféen, gåture, at benytte motionsrummet, madlavning og spisning samt mange andre aktiviteter.

Adresse: Danmarksgade 24, 7500 Holstebro (kælderen)

Tlf. 96114080

Hjemmeside: www.montagen.holstebro.dk

Trivselshuset

Trivselshuset er boligområdet Trekantens beboerhus og tilbyder en lang række aktiviteter for både børn og voksne. Aktiviteterne spænder bredt fra ungdomsklub, kreativ gruppe, lektiehjælp til motionsrum og kvindeaftener.

Find information om åbningstider og aktiviteter på Trivselshusets hjemmeside: Trivselshusets hjemmeside

Adresse: Asagården 55, 7500 Holstebro

Tlf. 30845752

Veteran Café

Veteran Cafe Holstebro tilbyder et fristed for veteraner. I caféen kan veteraner udveksle oplevelser over en kop kaffe i hyggelige omgivelser.

Veteran Caféen henvender sig til veteraner i Holstebro, Herning, Lemvig, Ringkøbing- Skjern og Struer Kommune.

Adresse: Gartnerivej 3, 7500 Holstebro (HLT-værkstedet)

Tlf. 29766012

Hjemmeside: www.veteran-cafe-holstebro.dk

Kultur og Frivillighuset

Hos Kultur og Frivillighuset kan du få viden om foreningslivet i Holstebro Kommune.

På Kultur og Frivillighusets hjemmeside finder du en ”Foreningsvejviser” med information og kontaktoplysninger på foreninger mv. i Holstebro Kommune.

Kultur og Frivillighuset formidler også kontakt til frivillige – f.eks. hjælp til indkøb gennem ”Indkøbsengle” eller IT-hjælp gennem frivillige ”IT venner”.

Kultur og Frivillighuset tilbyder også forskellige selvhjælpsgrupper. F.eks. Skilsmissegruppe, gruppe for mennesker med angst eller depression, gruppe for pårørende til misbrugere mv.

Læs mere om muligheder og aktiviteter i Kultur og Frivillighuset på hjemmesiden: www.kulturogfrivillighuset.dk

Adresse: Nygade 22, 7500 Holstebro

Tlf. 21556946

Mødrehjælpen

Mødrehjælpen i Holstebro tilbyder forskellige aktiviteter og hjælp – deltagelse i ture, madlavning og spisning med andre familier, støtte til børnefødselsdage mv.

Se mere her: www.mødrehjælpen.dk

Adresse: Nygade 3, 7500 Holstebro

Tlf. 93868117

Biblioteket

Biblioteket tilbyder en lang række muligheder ud over udlån af bøger og andet materiale. F.eks. kan du få gratis advokathjælp, deltage i aktiviteter sammen med dine børn, få hjælp til IT, øve dig på dansk i ”Snak dansk caféen” og meget andet.

Adresse: Kirkestræde 13, 7500 Holstebro

Tlf. 96116800

Hjemmeside: www.holstebrobibliotek.dk

Foreningsvejviseren

I Foreningsvejviseren finder du et overblik over frivillige social tilbud og foreninger i Holstebro Kommune.

Vejviseren indeholder informationer og kontaktoplysninger. Foreningsvejviseren er udarbejdet af Kultur og Frivillighedshuset – og ligger tilgængelig på deres hjemmeside. kulturogfrivillighuset.dk/forening.

Fælleskoret Sangstorm

Sangstorm er et åbent fælleskor, hvor du kan synge sammen i trygge rammer med 10-20 andre. I koret er det muligt at blive en del af et hyggeligt fællesskab og få udvidet dit netværk. 

Sangstorm henvender sig til en bred gruppe bl.a. til mennesker med psykisk sårbarhed eller sociale udfordringer. Men alle er velkomne til at synge med.

Koret synger sammen hver anden lørdag.

Læs mere på hjemmesiden: Fælleskoret Sangstorm

Tlf. 61761872

Projekt Springbræt

Projekt Springbræt hjælper dig med at få kontakt til en frivillig netværksfamilie eller -ven, som du mødes med om fælles aktiviteter ud fra jeres interesser og ønsker.

I Projekt Springbræt kan du desuden få oplæring som frivillig i en forening, hvor du får en fast frivillig vejleder som kontaktperson.

Projektet henvender sig til borgere i alderen 17-60 år, som savner netværk og det at deltage i frivillige fællesskaber.

Læs mere på hjemmesiden: kulturogfrivillighuset.dk/husets-tilbud/projekt-springbraettet

Tlf.: 21557284

Mail: pm@kulturogfrivillighuset.dk

Gå-fællesskab

Som del af et gå-fællesskab kan du få følgeskab og selvskab til små gåture rundt i lokalområdet. Du kan både blive en del af en lille gruppe – eller få en personlig gå-ven, som kommer til din dør.

Gåturen kan både være korte ture på 1-2 km eller længere ture, hvis du har mod på det. Turene arrangeres af en til to gå-værter. Gå-værterne bliver instrueret i skabe en tryg og corona-sikker gåtur, der overholder sundhedsmyndighedernes anbefalinger på det givne tidspunkt.

Gå-fællesskaberne henvender sig til borgere, som af forskellige grunde er inaktive eller isolerede.

Du kan kontakt Kultur og Frivillighedshuset, hvis du ønsker at blive en del af et gå-fælleskab:

Tlf.: 21557284

Mail: pm@kulturogfrivillighuset.dk