Spildevandsanlæg i det åbne land

  • Print
  • Forstør tekst

I det åbne land hvor der ikke er kloakeret, har hver ejendom sit eget private spildevandsanlæg. 

Det private spildevandsanlæg består af en bundfældningstank, evt. efterfulgt af en eller anden form for rensning, og med efterfølgende nedsivning i jorden eller udledning til dræn, grøft eller vandløb. Etablering eller ændring af et privat spildevandsanlæg kræver tilladelse fra Holstebro Kommune.  

Herunder har vi givet svar på nogle typiske spørgsmål om spildevand på landet.


keyboard_arrow_up