Forbedret spildevandsrensning i det åbne land

  • Print
  • Forstør tekst

Som følge af, at de kommunale renseanlæg op igennem 80érne og 90érne blev bedre og bedre til at rense spildevandet, så blev det mere og synligt, at der var ejendomme i åben land, der var årsag eller medvirkende årsag til vandløbenes målsætninger ikke kunne opfyldes. 

Det blev derfor besluttet, at ejendomme, der lå i oplandet til vandløb, hvor målsætningen ikke var opfyldt og hvor disse ejendomme bidrog til en udledning, blev omfattet af et krav om forbedret spildevandsrensning.

I dag er det Vandområdeplanen for Jylland og Fyn, der er gældende for så vidt angår fastlæggelsen af de oplande, hvor afledning og rensning af spildevand fra ejendomme i det åbne land skal ske svarende til et bestemt renseniveau.

I kommunens spildevandsplan er udarbejdet tidsplan for gennemførelsen af den forbedrede spildevandsrensning i de enkelte oplande.

Slå din ejendom op og se krav til rensning


keyboard_arrow_up