Staby skal klimasikres

Staby skal kloaksepareres i 2021-2022. Det vil sige at regnvand og spildevand fra toiletter og husholdninger skal skilles ad og løbe i hvert sit rør. Kloakseparering er et led i klimasikring, idet risikoen for oversvømmelse bliver mindre og vi kan bruge regnvandet kreativt ved f.eks. at lade den sive ned i haven, lave regnvandsbede eller på anden måde bruge regnvandet rekreativt.

Kreativ workshop i Staby - Staby skal klimasikres

Workshop

Vestforsyning og Holstebro Kommune har indgået et partnerskab, så vi ud over ”bare” at kloakseparere samtidig kan give Staby et løft, så byen bliver mere attraktiv at bo, arbejde og virke i.

For at aflevere gode ideer til at give Staby et løft var næsten 60 engagerede borgere fra Staby mødt op til en kreativ workshop i Staby Sognegård onsdag den 15. januar. Workshoppen var arrangeret, fordi borgerne i Staby kender deres by bedst. Og på den måde sikres det, at det er bliver lavet, er udformet i samarbejde med dem, det påvirker i hverdagen.

Det var en fornøjelse at være vidne til borgernes utrolige iderigdom, der i høj grad har baggrund i den natur, der omgiver Staby. Der var forslag om en ny sø, et naturområde, infostandere med fortælling om naturen, vandlabyrinter, insekthoteller, bistader, køkkenhaver, skulpturlegeplads, kunst i byrummet, trafikdæmning og oplevelser på Stabyvej, plads til autocampere, seniorboliger og meget mere.

Hvad der bliver til virkelighed, ved vi ikke endnu. Og det hele handler om at understøtte fællesskabet i Staby – også på tværs af aldersgrupper.

Kreativ workshop i Staby Sognegård onsdag den 15. januar 2020.

Hvad skal der så ske?

På baggrund af ideerne fra beboerne i Staby er der nu ved at blive udarbejdet et konceptkatalog, der overordnet beskriver, hvor der evt. kan skabes nyt i Staby. Konceptkataloget skal drøftes med en følgegruppe bestående af Stabyborgere og den vil danne grundlaget for en mere deltaljeret projektmappe, der skal bruges som grundlag for at søge om penge hos relevante fonde.

Fondsansøgninger vil formentlig først kunne sendes afsted til efteråret, da planlægningen og projekteringen af kloaksepareringen først bliver færdig sidst på sommeren. Konsulentfirmaet Primusmotor er tilknyttet projektet, og skal hjælpe med at få jeres gode input bragt i spil, og de skal også søge om fondsmidler til projektet.

Følgegruppe

Lige nu arbejder vi på at nedsætte en følgegruppe bestående af Aktiv Stabys bestyrelse og andre beboere i Staby. Følgegruppen skal følge projektet, komme med input og generelt være med til at kvalitetssikre projektet.

Pilotprojekt

Staby er udvalgt som et pilotprojekt. Det betyder, at erfaringerne fra Staby skal kunne bruges, når der skal kloaksepareres i andre landsbyer i kommunen.

Kontakt

Vestforsyning og Holstebro Kommune driver projektet i samarbejde. Niels Sparvath, Holstebro Kommune er den fælles projektleder på projektet. Ham kan du henvende dig til, hvis du har spørgsmål. Ring til Niels på tlf.: 5148 9839 eller send mail.: niels.sparvath@holstebro.dk

Specifikke spørgsmål til kloakeringsprojektet kan stilles til Susanne Kirkegaard-Sehested på tlf.: 9612 7413, eller på mail: sks@vestforsyning.dk.

keyboard_arrow_up Sidst opdateret 29. januar 2020 af Haris Nuhanovic