Stærke stationsbyer

Billede af logo

 

Visionen

Visionen er at skabe nye standarder for handels- og bylivet i stationsbyerne
gennem nytænkende fællesskaber mellem forretningsdrivende, kunder og Holstebro Kommune.
Vi vil skabe det stærke handelsliv, der giver stærke og attraktive stationsbyer.

Billede af icon

Projektets indhold

 • Seminarer for forretningsdrivende (eksempelvis hvad andre har gjort, og hvad vi kan gøre?)
 • Input fra kundepaneler (hvad ønsker kunderne – f.eks. nyt varesortiment/nye, andre butikker, større vareudvalg, andre åbningstider?)
 • Nye partnerskaber etableres (hvad kan vi f.eks. arbejde sammen om på tværs af brancher og byer?)
 • Pilotaktiviteter gennemføres (hvilke aktiviteter vil vi afprøve i en midlertidig periode for at styrke stationsbyerne gennem et stærkt handelsliv?)
Billede af icon

Advisory Board

For at sikre projektets relevans og fremdrift for målgruppen er der nedsat et advisory board. Det består af 2 medlemmer fra hver af de tre byer, 2 medlemmer fra Holstebro Kommune (Kultur og Erhverv), og der er tilknyttet 1 ekstern konsulent.

Advisory Boardet består af:

 • André Knudsen, Dagligbrugsen, Vemb
 • Leif Carøe, Vemb vil videre, Vemb
 • Camilla Ranthe, Anytime/Ulfborg Specialoptik, Ulfborg
 • Birgitte Isaksen, Ulfborg Borgerforening, Ulfborg
 • Britt Iversen, Vinderup Apotek, Vinderup
 • Henrik Christiansen, Vinderup Handelsforening
 • Steen Brokær, Kultur og Erhverv
Billede af icon

Fakta om projektet

 

 • Projektet gennemføres i et samarbejde mellem Vemb, Ulfborg og Vinderup og Holstebro Kommune
 • Projektet løber indtil september 2019
 • Medvirkende i projektet er detail- og serviceerhvervene bredt samt borgere i de tre byer
 • Projektet har modtaget 440.000 kr. i tilskud fra Landdistriktspuljen under Erhvervsministeriet
 • Projektet er en udløber af arbejdet med det strategiske udviklingsværktøj ”Holstebrobyerne – en helhed med variationer”

Kontakt

Kultur og Erhverv
Tlf. 96114114
Mail: kultur.erhverv@holstebro.dk

keyboard_arrow_up Sidst opdateret 29. januar 2021 af Kultur og Fritid