Forslag til tillæg nr. 4 til Spildevandsplan

Holstebro Byråd har den 21. maj 2019 vedtaget at sende forslag til tillæg nr. 4 til Holstebro Kommunes Spildevandsplan 2011-2016 i offentlig høring. Høringsperioden løber 8 uger fra den 23. maj 2018 og frem til den 18. juli 2019.

Indledning

Nærværende tillæg nr. 4 til Spildevandsplanen 2011-2016 for Holstebro Kommune er udarbejdet for at danne plangrundlag for ekspropriationsbeslutning til fordel for etablering af ledningsanlæg og regnvandsbassin i Tvis. For at kunne gennemføre lokalplan 1142 er der behov for at ajourføre spildevandsplansgrundlaget, idet en realisering af centerområde i Tvis nødvendiggør etablering af en ledning, som kan føre regnvand til Halgård Bæk.

I forbindelse med etablering af købmandsgården på Skautrupvej 1, Tvis, har det været nødvendigt at finde en alternativ løsning på håndtering af regnvandet fra ejendommen, da det grundet kapacitetsproblemer ikke kunne tilledes den eksisterende fællesledning i Skautrupvej. Ejendommen Skautrupvej 1, 7500 Holstebro er omfattet af Spildevandsplanen 2011-2016. Derfor er det nødvendigt at etablere nyt ledningsanlæg og regnvandsbassin på privat matrikel. Dette tillæg sikrer, at såfremt Vestforsyning Spildevand A/S ikke kan indgå frivillig aftale med lodsejer om afståelse af jord og/eller rettigheder, kan Holstebro Kommune ekspropriere til fordel for disse anlæg. Den berørte matrikel vil fremgå af dette tillæg.

Plangrundlag

Holstebro Kommunes Spildevandsplan 2011-2016.


keyboard_arrow_up