Tilgængelighedsudvalget

Udvalget arbejder for at mennesker med handicap kan færdes i offentlige bygninger og områder på lige fod med alle andre.

Møder

Der afholdes  2 møder om året med referat.

Tilgængelighedsudvalget består af 5 medlemmer.

  • 1 medlem fra Holstebro Handicapråd
  • 2 medlemmer fra Holstebro Ældreråd. 
  • 2 medlemmer fra Danske Handicaporganisationer - Holstebro Afdelingen.

Vi tiltræder 1. januar 2018 og repræsenterer vores medborgere frem til udgangen af 2021.

Jørgen Ahler (Medlem af Handicaprådet)

Hvamvej 23
7500 Holstebro
Mobil: 2045 2590
jorgen@ahler.dk
Repr. Autistforeningen

Jytte von Seelen (Ældreråd)

Helgolandsgade 70
7500 Holstebro
Mobil: 2334 0752
seelenjk@post12.tele.dk

Leif Hornshøj (Ældreråd)

Knud Aggersvej 15, 7500 Holstebro
Mobil 3012 8186
leif97118686@gmail.com

Tilgængelighedsudvalget sætte fokus på tilgængelighed:

  • i alle relevante sager indenfor de forskellige forvaltningsområder,
  • indenfor IT og kommunikationsområdet.
  • indenfor bygninger og bygningsnære arealer, veje, fortove, fortovs op- og nedkørsler, parker, parkeringspladser, grønne områder, naturstier, strandarealer mv.
  • indenfor offentlige transportmidler, busser og tog
  • indenfor skiltning af det offentlige rum
  • ved at medvirke til vurdering og rådgivning om brugerbehov indenfor tilgængelighed.
  • ved varetagelse af opgaver pålagt af Handicaprådet

Tilgængelighedsudvalgets kompetence er at rådgive om brugerbehov på Handicaprådets vegne, og udtale sig på Handicaprådets vegne på netop dette område.

Alle er velkommende til at kontakte os med spørgsmål og forslag, der har betydning for borgeres tilgængelighed i hele kommunen.

Du er altid velkommen til at rette henvendelse til et medlem af Tilgængelighedsudvalget.

keyboard_arrow_up Sidst opdateret 31. januar 2019 af Elisabeth Haahr Christensen