Tilsyn med plejeboliger og plejehjem

  • Print
  • Forstør tekst

Omsorg og støtte

Sidst opdateret 03. april 2022
af Elisabeth Haahr Christensen

For at sikre at kvaliteten af plejeboligerne opfylder kravene, føres der tilsyn fra kommunens side og fra Sundhedsstyrelsen. 

Tilsynet skal være med til at sikre, at borgerne får den hjælp de har brug for og at hjælpen udføres på en kvalificeret måde.

Tilsynsbesøgene skal således afdække relevante og aktuelle forhold på plejecentrene og desuden skabe mulighed for læring og fremadrettet udvikling. 

Tilsynet gennemføres med en anerkendende tilgang og så vidt muligt med deltagelse af og i dialog med personale. Dette sker bevidst og med fokus på at skabe de bedste muligheder for læring og fremadrettet udvikling. 

Desuden afholdes der årlige Dialog møder, som ligeledes indgår som en del af kommunes kvalitetssikring.


keyboard_arrow_up