Udvidet helbredstillæg

  • Print
  • Forstør tekst

Bestil tid

Spring køen over og få en tid, der passer dig. Uanset om din henvendelse drejer sig om ét eller flere områder, skal du kun bestille én tid.

Bestil tid i Borgerservice

 

Den Digitale Hotline

Ring på telefon 70200000 og få hjælp til selvbetjening.

Læs mere om Den Digitale Hotline.

Den Digitale Hotline

Tilskud til briller, tandprotese og fodpleje

Hvis du er folkepensionist eller førtidspensionist efter reglerne fra før 1. januar 2003, kan du søge om udvidet helbredstillæg til briller, tandprotese og fodbehandling. Det kræver blot, at du opfylder følgende betingelser:

  • Din personlige tillægsprocent ligger mellem 1 og 100. (se bagsiden af din pensionsmeddelelse)
  • Den likvide formue i husstanden må ikke overstige den gældende formuegrænse vedr. helbredstillæg
  • Borgerservice skal godkende, at udgiften er nødvendig, inden du bestiller briller, tandprotese eller fodbehandling

Søg inden du bestiller

Der kan ikke ydes udvidet helbredstillæg med tilbagevirkende kraft. Husk at søge, inden du bestiller briller, tandprotese eller behandling ved en fodplejer/-terapeut. Ved ansøgningen skal du lægge et prisoverslag fra din optiker eller tandlæge/-tekniker. Du skal afvente en skriftlig godkendelse fra Borgerservice, inden du bestiller.

Prisaftaler

Der er frit valg af leverandør, men Holstebro Kommune har indgået prisaftale for perioden 1. januar 2021 - 31. december 2023 med følgende:

  • Tandtekniker Louise Høyer, Lille Østergade 5, 2. sal, 7500 Holstebro
  • Optiker Louis Nielsen, Nørregade 20, 7500 Holstebro
  • Fodbehandling (ingen prisaftale)

Tillæggets størrelse afhænger af din personlige tillægsprocent og kan højst udgøre 85% af taksterne i prisaftalen. Du betaler selv merudgiften, hvis du vælger en dyrere løsning end prisaftalens takster. Hvis du er medlem af Sygeforsikring Danmark, beregnes tillægget efter tilskuddet fra Sygeforsikring Danmark er fratrukket. 

Læs mere på siden Helbredstillæg eller kontakt Borgerservice.

keyboard_arrow_up