Vaccination mod COVID-19

Sundhedsstyrelsen anbefaler vaccination mod COVID-19, fordi vaccinen beskytter mod at blive smittet og syg af COVID-19. Det er gratis at blive vaccineret, og det er frivilligt, om du vil tage imod tilbuddet.

Hvem får tilbud om vaccination og hvornår?

Alle får tilbud om vaccination efter Sundhedsstyrelsens prioritering.

Se prioritetsrækkefølge og vaccinationskalender på vaccinationskalenderen på sst.dk

 

Hvordan får jeg at vide, når det er min tur?

Når det bliver din tur, modtager du i din digitale postkasse en invitation til at blive vaccineret. Hvis du er fritaget for Digital Post, modtager du invitationen som brev med posten. Du kan også blive ringet op via telefonen.

Hvor kan du blive vaccineret?

I Holstebro Kommune kan du blive vaccineret i Vaccinationscentret, Campus Sct. Jørgen, Døesvej 54b, 7500 Holstebro (tidl. Sct. Jørgens Skole).

Der er gode muligheder for parkering ved vaccinationscentret.

Hvis der ikke er flere ledige tider i Holstebro, er der også mulighed for at booke tider i andre byer. Mulighederne for vaccinested fremgår, når man bestiller tid på vacciner.dk.

Vaccination i hjemmet kan kun finde sted i helt særlige tilfælde, og vurderes fra sag til sag.

Hvordan booker jeg tid til vaccine?

Det er kun muligt at bestille tid til vaccination, hvis du har modtaget en invitation fra sundhedsmyndighederne.
 

Book tid til vaccine

Kortfilm, spørgsmål og svar - hvordan booker jeg tid? 

Du skal logge ind med dit NemID. Har du ikke NemID, kan du eller din pårørende ringe til Booking Support, Region Midt på telefon 70 23 24 15, åbent hverdage kl. 8-16.

Selvom du har fået besked om at kunne booke en tid, kan du desværre ikke være sikker på at kunne gøre det med det samme. Det skyldes, at der fortsat er begrænsede leverancer af vacciner til Danmark, og at regionen ikke ved, præcist hvornår den får flere vacciner. Regionens bedste råd er at du løbende - gerne dagligt - tjekker, om der er kommet nye ledige tider. Regionerne opretter løbende nye tider.

Du skal booke både første og andet stik på en gang.

Kørsel til vaccination

Som udgangspunkt er du selv ansvarlig for at komme frem og tilbage til vaccinestedet. Er det ikke en mulighed, opfordrer vi dig til at få hjælp fra pårørende, bekendte eller naboer. Du kan også bruge Flextur eller handicapkørsel. 

Enkelte borgere kan få hjælp af kommunen til transport til det lokale vaccinationscenter i Holstebro. 

Hvem kan få hjælp til befordring?

Befordring ydes kun til borgere med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, og som ikke er i stand til at benytte andre kørselsordninger fx flextransport på grund af funktionsnedsættelse, og ikke har pårørende i husstanden, der kan sikre denne transport.

Som hovedregel ydes der ikke kørsel, hvis der er en bil i husstanden, og borgeren kan transporteres i denne bil.
Kørsel til og fra vaccinationscentre i forbindelse med 1. og 2. vaccination kan indeholde bustransport (minibus) eller solokørsel.

Kørslen bevilges én gang (dækker over kørsel ved 1. og 2. vaccine). Der kan opkræves egenbetaling, som eventuelt efterfølgende refunderes.

Vær opmærksom på, at der er samkørsel med andre, og at det kan tage op til 3 timer, fra du bliver hentet, til at du er hjemme igen.

Der gives kun refusion til kørsel indenfor kommunegrænsen, og kørsel af ledsager indgår ikke.

Hvis du har behov for kørsel, så skal du henvende dig til Myndighed Hjælpemidler, Thorsvej 63, 7500 Holstebro, Visitation@holstebro.dk, tlf. 9611 4945 (telefontid er kl. 8 - 12), eller Borgerservice tlf. 9611 7574.

Restvacciner – tilmeld dig venteliste

Du kan tilmelde dig til at tage mod en eventuel restvaccine. Det foregår sidst på dagen, hvis der er overskydende vacciner på det valgte vaccinationssted. Du har 30 minutter, fra du bliver ringet op, til du skal møde ind på vaccinationsstedet. 
 

Tilmeld venteliste til restvaccine


Du kan tilmelde dig, hvis du i forvejen er inviteret til vaccination. Du kan tilmelde dig hver dag inden kl. 11. Din tilmelding gælder kun for én dag og bliver slettet, når dagen er omme. Tilmeldingen gælder et af vaccinationsstederne, som du vælger i Herning, Holstebro, Lemvig, Struer, Ringkøbing, Ikast.

Spørgsmål om vaccine

Du kan finde en række svar i Pjecen "Til dig der skal vaccineres mod COVID-19"

Ellers kan du kontakte Sundhedsstyrelsens Corona Hotline på telefon 70 20 02 33.

 

Seneste nyt om corona

Mere info på holstebro.dk/corona