Vaccination mod COVID-19

Sundhedsstyrelsen anbefaler vaccination mod COVID-19, fordi vaccinen beskytter mod at blive smittet og syg af COVID-19. Det er gratis at blive vaccineret, og det er frivilligt, om du vil tage imod tilbuddet.

Hvem får tilbud om vaccination?

Alle får tilbud om vaccination efter Sundhedsstyrelsens prioritering.

1. og 2. stik tilbydes alle borgere fra 5 år og opefter.

Invitation til 3. stik sendes til din digitale postkasse eller pr. per brev ( hvis du er fritaget for digital post).

Hvordan får jeg at vide, når det er min tur?

Når det bliver din tur, modtager du i din digitale postkasse en invitation til at blive vaccineret. Hvis du er fritaget for Digital Post, modtager du invitationen som brev med posten. Du kan også blive ringet op via telefonen.

Hvor kan du blive vaccineret?

I Holstebro Kommune kan du blive vaccineret i Vaccinationscentret, Campus Sct. Jørgen, Døesvej 54b, 7500 Holstebro (tidl. Sct. Jørgens Skole).

Der er gode muligheder for parkering ved vaccinationscentret.

Bestil tid på vacciner.dk

Egen læge

Regionen og PLO-Midtjylland har indgået aftale om covid-vaccination i almen praksis. Aftalen betyder, at der fra onsdag den 8. december bliver startet op på vaccination hos egen læge. Det er frivilligt for den enkelte lægepraksis om man ønsker at tilgå aftalen. Aftalen gælder både for børn og voksne, for ny-vaccinationer og samt tredje stik. Den enkelte lægepraksis har en frist fredag 3. december 2021 i forhold til at give tilbagemelding på, om man ønsker at starter op med vacciner fra onsdag den 8. december.

En oversigt over de lægepraksisser som har tilmeldt sig aftalen vil fremgå via hjemmesiden Vaccination mod Covid-19  (se under ”Spørgsmål og svar om vaccination for Corona” --> ”Kan jeg blive vaccineret mod COVID-19 hos egen læge?).

Det vil løbende være muligt for lægepraksisser at tilgå aftalen, hvorfor listen løbende opdateres.

Vaccination med og uden tidsbestilling

Det er kun muligt at blive vaccineret, hvis du har modtaget en invitation fra sundhedsmyndighederne.
 

Book tid til vaccine


Kortfilm, spørgsmål og svar - hvordan booker jeg tid? 

Du skal logge ind med dit NemID. Har du ikke NemID, kan du eller din pårørende ringe til Booking Support, Region Midt på telefon 70 23 24 15.

Du bliver bedt om at booke både 1. og 2. stik på en gang.

For vaccine uden tidsbestilling - find vaccinationssteder og åbningsteder her

Kørsel til vaccination

Som udgangspunkt er du selv ansvarlig for at komme frem og tilbage til vaccinestedet. Er det ikke en mulighed, opfordrer vi dig til at få hjælp fra pårørende, bekendte eller naboer. Du kan også bruge Flextur eller handicapkørsel. 

Enkelte borgere kan få hjælp af kommunen til transport til det lokale vaccinationscenter i Holstebro. 

Hvem kan få hjælp til befordring?

Befordring ydes kun til borgere med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, som ikke er i stand til at benytte andre kørselsordninger fx flextransport på grund af funktionsnedsættelse, og ikke har pårørende i husstanden, der kan sikre denne transport. Dette sker på baggrund af en konkret og individuel vurdering. 

Som hovedregel ydes der ikke kørsel, hvis der er en bil i husstanden, og borgeren kan transporteres i denne bil.
Kørsel til og fra vaccinationscentre i forbindelse med 1., 2. og 3. vaccination kan indeholde bustransport (minibus) eller solokørsel.

Kørslen bevilges én gang (dækker over kørsel til alle 3 vaccinationer). Der kan opkræves egenbetaling, som eventuelt efterfølgende refunderes.

Vær opmærksom på, at der er samkørsel med andre, og at det kan tage op til 3 timer, fra du bliver hentet, til at du er hjemme igen.

Der gives kun refusion til kørsel indenfor kommunegrænsen, og kørsel af ledsager indgår ikke.

Hvis du har behov for kørsel, så skal du henvende dig til Myndighed Hjælpemidler, Thorsvej 63, 7500 Holstebro, Visitation@holstebro.dk, tlf. 9611 4945 (telefontid er kl. 8 - 12), eller Borgerservice tlf. 9611 7574.

Hvem kan blive vaccineret hjemme?

Nogle har behov for vaccination i eget hjem. Det er hovedsageligt borgere, der er svært immobile og sengeliggende og derfor alternativt skulle transporteres liggende. Vaccination i hjemmet kan derfor kun finde sted i helt særlige tilfælde. 

Borgere, som ved egen, pårørende eller kommunens hjælp kan transportere sig til et vaccinationssted, skal fortsat gøre det.

Kontakt Karina Søndergaard for at drøfte din situation på telefon 96 11 66 53 mellem kl. 8-15 på hverdage.

Valgfrihed mellem vaccinetyper

Du kan selv vælge hvilken type vaccine du vil have. Når du har valgt vaccinetype til 1. stik, gælder valget også for 2. og evt. 3. stik.

Det danske vaccinationsprogram indeholder 2 typer af vacciner; Moderna og Pfizer-BioNTech. Begge vacciner anses som ligeværdige, sikre og yderst effektive.

Spørgsmål om vaccine

Du kan finde en række svar i Pjecen "Til dig der skal vaccineres mod COVID-19"

Ellers kan du kontakte Sundhedsstyrelsens Corona Hotline på telefon 70 20 02 33.

 

Seneste nyt om corona

Mere info på holstebro.dk/corona