Valg til dagplejebestyrelse

Børn, unge og familie

Sidst opdateret 28. august 2019
af Sara Gehr

I dagplejen er det vigtigt at forældrene har en tydelig stemme. Derfor gør vi os umage med at give forældrene mest mulig indflydelse i beslutningsprocesserne i Dagplejen. I dagplejen vil vi nemlig gerne have forhold og vilkår, som ligger tættest muligt på forældrenes behov og ønsker.

Hvis du vil have indflydelse på i hvilken retning Dagplejen Holstebro skal udvikle sig - så kan du:

Tilmeld dit kandidatur til dagplejebestyrelsen
 

Der skal vælges

3 forældrerepræsentanter for en 2 års periode
2 suppleanter for en 1 års periode

Opstillingsperiode

uge 36, 37 og 38 den 2. – 22. september 2019

Valgperiode

uge 40 og 41 den 30. september – 13. oktober 2019


Dagplejebestyrelsen har 4 faste møde årligt, som ligger i aftentimerne fra kl. 19.00 – 21.30.

Dagplejebestyrelsen skal bl.a. arbejde med følgende:

  • Fastsættelse af de overordnede principper vedr. dagplejens drift
  • Dagplejebestyrelsen skal ligeledes udstikke principper for samarbejdet mellem dagplejen og forældrene
  • Deltagelse i ansættelsesudvalgene ved rekruttering af nye medarbejdere
  • Godkendelse af budgetter og regnskab  

I dagplejen har vi endvidere tradition for at drøfte mange spændende emner, som er vigtigt for at skabe de bedst mulige beslutningsgrundlag – den siddende bestyrelse har bl.a. drøftet:

  • Skal vi arbejder for at få et gæstehus i Holstebro Kommune?
  • Hvilke rammer skal være gældende for ture ud af huset for børnene i dagplejen?
  • Planlægning af spændende forældremøder
  • Hvornår skal det være ok at skrive et 5. barn ind hos dagplejeren?
  • Udvikling af værdier og visioner
keyboard_arrow_up