Vandråd 2019-2020

  • Print
  • Forstør tekst

I forbindelse med vandplansarbejdet skal der udpeges vandråd for alle hovedvandoplande. Vandrådene skal rådgive kommunalbestyrelserne i forbindelse med den fysiske vandløbsindsats forud for 3. vandplanperiode 2021-2027.

Lov om planlægning understreger værdien af den lokale inddragelse i udarbejdelsen af de kommende vandområdeplaner 2021-2027. Kommunerne skal således igen under eventuel inddragelse af lokale vandråd udarbejde forslag til den fysiske vandløbsindsats.

Holstebro Kommune har opland til 3 hovedvandoplande, Limfjorden, Ringkøbing Fjord og Nissum Fjord. 

Holstebro Kommune varetager som i 2014 sekretariatsfunktionen af Vandråd Nissum Fjord 2019-2020, og vil stå for mødeledelse og vejledning.

Ringkøbing-Skjern Kommune og Limfjordsrådet varetager sekretariatsfunktionen for henholdsvis Vandråd Ringkøbing Fjord og Vandråd Limfjorden.


keyboard_arrow_up