Vestergade 37, Holstebro

Minimumspris eksklusiv moms

Vestergade 37, Holstebro, udbydes med en minimumspris på 3.000.000 kr. ekskl. moms.

Se alt materiale nederst på siden.

Billede

Om storparcellen

Holstebro Kommune udbyder en grund til boliger til salg.

Grunden er centralt placeret i Holstebro på Vestergade 37, vest for Holstebro City og med gode forbindelser til midtbyen via tunnelen under Nørrebrogade.

Grunden har en størrelse på ca. 1.950 m2 og består af matrikelnumrene 436e og 436c, alle Holstebro Bygrunde. Ved køb af grunden er der for køber mulighed for sammatrikulering.

Grunden udbydes til etablering af boliger enten i form af etageboliger eller åben-lav boliger. Eksisterende bygninger, garager, skure mv. på grunden kan bibeholdes eller fjernes, inden der bygges boliger.

Der er opstillet en telemast på arealet. Telemasten er ejet af Holstebro Kommune og lejet af TT-netværket. Der er i lejeaftalen fastsat et opsigelsesvarsel på 6 måneder, hvis masten skal nedlægges.
Køber overtager i forbindelse med grunden ejerskab af telemasten og lejeaftalen med TT Netværket.

Efter indgåelse af en købsaftale og inden projektets realisering skal der evt. udarbejdes en lokalplan, samt et tillæg til kommuneplanen, da området pt. er omfattet af en ramme til erhvervsformål.

Spørgsmål til udbudsmaterialet

Tilbudsgiver har mulighed for at stille spørgsmål til udbudsmaterialet. Spørgsmål skal rettes skriftligt på mail: grundsalg@holstebro.dk senest den 10. januar 2022.

Spørgsmål og svar vil løbende blive offentliggjort i anonymiseret form på denne side frem til 14. januar 2022.

Vil det være tilladt at købe grunden og opføre et enkelt enfamilieshus?

Nej.

Muligheder på storparcellen:

Etageboliger

Etageboligbebyggelserne skal opføres i minimum 2 og maksimum 3 etager i højst 12 meters højde.
Ved etablering af etageboliger gives mulighed for en bebyggelsesprocent på højst 60% for området som helhed (dvs. maks. bruttoetageareal på 1170 m2).

Åben-lav boliger

Åben-lav boligerne skal opføres i 2 etager i højst 8,5 meters højde.
Ved etablering af maks. 3 åben-lav boliger gives mulighed for en bebyggelsesprocent på højst 30% for den enkelte matrikel (dvs. et bruttoetageareal på henholdsvis 208 m2, 208 m2 og 197 m2).
Hvert enkelt hus til bolig(er) skal have et volumen der indpasses områdets/kvarterets øvrige struktur på en god måde. Hver bolig skal indbyrdes placeres med en afstand, der sikrer bedst mulige forhold for alle boligerne - eksempelvis sol/skygge-forhold, indbliksforhold, mulighed for gode uderum mv.

Se mere om mulighederne i salgsprospektet.

Om udbuddet/aflevering af tilbud

Tilbuddet skal være Holstebro Kommune i hænde senest  

onsdag den 2. februar 2022 kl. 10.00

Tilbuddet skal sendes med anbefalet brev eller afleveres personligt mod kvittering til Borgmesterkontoret på Rådhuset, Kirkestræde 11, 7500 Holstebro.

Tekniske oplysninger

Planlægger Stine Würtz
9611 7643

Grundsalg 

Jurist Kristina Krog
9611 7017