Vindmøller

Store vindmøller med en højde på op til 150 meter kan opstilles i områder udlagt til vindmøller i kommuneplanen. I Holstebro Kommuneplan 2013 – 2025 er der udlagt 15 områder til vindmøller.

Der er både tale om områder, hvor der ikke står vindmøller i forvejen, og om områder, hvor eksisterende vindmøller med tiden kan udskiftes til nye og større vindmøller.

I enkelte af områderne er der allerede opstillet nye vindmøller.

Video: Vindmølleparken sydøst for Hogager med 21 vindmøller, hvilket er Holstebro kommunes største vindmøllepark.

keyboard_arrow_up