Vindmøller

Store vindmøller med en højde på op til 150 meter kan opstilles i områder udlagt til vindmøller i kommuneplanen. I Holstebro Kommuneplan 2017 er der udlagt 16 områder til vindmøller.

Der er både tale om områder, hvor der indenfor de seneste år er opstillet nye vindmøller, og om områder, hvor eksisterende ældre vindmøller med tiden kan udskiftes til nye og større vindmøller.

Video: Vindmølleparken sydøst for Hogager med 21 vindmøller, hvilket er Holstebro kommunes største vindmøllepark.

keyboard_arrow_up