Pædagogik, læring og udvikling

Kvalitetsrapport for dagtilbud

Kvalitetsrapporten kan fungere som et dialog- og udviklingsredskab til drøftelse af såvel status som udvikling og fastsættelse af mål på dagtilbudsområdet.

Tilsyn i dagtilbud

Tilsynsforpligtelsen retter sig både mod det indholdsmæssige i dagtilbuddene, samt på hvilken måde opgaverne udføres i dagtilbuddene.

Forældrefolder - Børns seksualitet

Med denne pjece ønsker vi at informere om børns seksualitet, og hvordan vi som voksne kan forholde os til det.

Beredskab og handlevejledning - overgreb

Ved viden eller mistanke om overgreb mod børn og unge.

keyboard_arrow_up