BØRNE- OG UNGEPOLITIK

Børne- og ungepolitikken

Tre politikker bliver til én. Målet er at skabe en fælles ramme for arbejdet med børn og unge. 
Derfor bliver dagtilbuds- og skolepolitikkerne en del af børne- og ungepolitikken.

Det sidste halve år er blevet brugt på at indsamle og behandle input fra udvalgte repræsentanter.
Vi har blandt andet talt med elevråd, foreningsbestyrelser og medarbejdere på tværs af hele børne- og ungeområdet.

Dette har resulteret i 6 temaer, som udgør den overordnede vision for arbejdet med vores børn og unge.

Børne- og ungepolitikkens 6 temaer

 

 

 

 

 

Tryg opvækst

 

 

Børn og unge har potentiale.

Potentialet udvikles og udfoldes gennem relationer.

Alle børn og unge skal understøttes og udfordres gennem en tryg opvækst.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udviklende fællesskaber

 

Børn og unge er forskellige. 

Udviklende fællesskaber anerkender og imødekommer forskelligheder. 

Alle børn og unge skal opleve, at de har noget at bidrage med.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sammenhæng og helhed

 

Børn og unge vil møde forandringer. 

Sammenhæng og helhed på tværs af forandringer styrker livsduelighed.

Alle børn og unge skal opleve sammenhæng og helhed i mødet med forandringer.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selvstændige valg

 

Børn og unge har mange muligheder. 

Selvstændige valg bygger på ansvarlighed og kritisk tænkning.

Alle børn og unge skal være i stand til at træffe valg med respekt for sig selv og andre.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krop og bevægelse

 

Børn og unge har brug for at bevæge sig.

Fysisk aktivitet og bevægelse styrker børn og unges trivsel.

Alle børn og unge skal have mulighed for at deltage i forskellige former for leg, udtryk og bevægelse.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kunst og kultur

 

Børn og unge udvikles gennem kunst og kultur.

Kunst og kultur giver udsyn og identitet på tværs af etniske og sociale skel.

Alle børn og unge skal gøre sig erfaringer med kunst og kultur.

Hvorfor arbejder vi med børne- og ungepolitikken?

For at skabe en fælles ramme for arbejdet med børn og unge.
For at sætte en retning og tydeliggøre en fælles ambition for børn og unge.

Tre politikker bliver til én

Målet er at skabe en børne- og ungepolitik som danner grundlag for en fælles tilgang til arbejdet med børn og unge.

Politikken er et startskud

Børne- og ungepolitikken må ikke stå alene
- den skal omsættes til konkrete målsætninger og handlinger for at give værdi.


Hvad er tidsplanen?

Den nye børne- og ungepolitik skal være klar fra januar 2019.


Fremtidsforsker Anne Skare bud på
fremtiden for børn og unge

Inspiration til drøftelsen af, hvad det gode børne- og ungdomsliv er og hvad det betyder,
for indholdet i børne- og ungepolitikken.
Hvad er det for en verden børn og unge, forældre og fagpersoner skal forholde sig til i fremtiden?
Hvilket arbejdsmarked, hvilket samfund og hvilke livsstilsformer?
Hvad er udviklingstendenserne som vi skal forholde sig til, når vi udarbejder en børne- og ungepolitik?


Hvem er med?

I maj og juni 2018 indsamles der input til den nye politik fra: 

Dem det handler om

Børn, unge og deres forældre

Dem der bestemmer

Holstebro Kommunes Byråd

Dem der udfører

Medarbejdere og ledere

Dem der er medspillere

Fritids- og foreningslivet


Postkort til politikerne

Klik på billederne for at se dem i stor størrelse

Vi er optaget af, at politikken bliver omsat til konkrete målsætninger og handlinger

— Torben Gudiksen, formand for Børne- og Familieudvalget

 

Fundamentet er... 

... de 5 temaer fra den gamle børne- og ungepolitik:


Den enkelte og familiens trivsel og ressourcer
Inkluderende fællesskaber
Overgange
Tidlig indsats
Fysisk og psykisk sundhed


Hvor mange handler det om?

Oversigt over Børn og Unge 

0-2 år

1994 børn
(Børnetal 2017)

Dagpleje

Cirka 188 dagplejere

Vuggestue

20 vuggestuer

3-5 år

1925 børn
(Børnetal 2017)

Børnehave

33 børnehaver

Skovbørnehave

3 skovbørnehaver

6-16 år

8017 børn og unge
(Børnetal 2017)

Skole

16 kommunale skoler

SFH

20 SFH'er

Alle børn og unge

11.936 børn og unge
(Børnetal 2017)

For alle børn, unge og familier 

Sundhedsplejen og Tandplejen

Brug for hjælp?

PPR, Østervang, Ungeteamet, Spiren og FamiliesektionenKontakt os

Børn og Unge

phone96117536

mailboern.unge@holstebro.dk

keyboard_arrow_up