Psykiatrifaglige medarbejdere til botilbud Fredericiagade

Social og Sundhed
 • Print
 • Forstør tekst
– ved Center for Psykiatri.

En fast stilling som sygeplejerske eller social- og sundhedsassistent på 30 timer på bostedet Fredericiagade ved Center for Psykiatri. Stillingen er i dag- og aftenvagter samt arbejde hver 3. weekend.

To stillinger som weekendafløser med arbejde hver 3.weekend i dagvagt. Som weekendafløser ansættes du på 4 timer ugentligt. Kan søges af unge under uddannelse med erfaring eller flair for at arbejde med mennesker.

Vi søger nye kolleger, som sammen med os, vil være med til at gøre en forskel for de psykisk sårbare mennesker, som bor på botilbuddet.

Center for Psykiatri et større center som består af akuttilbud, dagtilbud, døgntilbud og Autismetilbud. BosFredericiagade hører under Døgntilbuddet hvor borgeren bor.
I Center for Psykiatri foregår der er konstant udvikling, og der vil i den kommende periode være fokus på dokumentationspraksis, inddragelse af borgeren som erfaringsekspert, samt velfærdsteknologiske løsninger. Vi søger i hverdagen at skabe sammenhængende og udviklende forløb for den enkelte borger.

Botilbuddet Fredericiagade har 9 §105 ABL lejligheder. Målgruppen er voksne mennesker med en psykisk sårbarhed og/eller en eller flere psykiatriske diagnoser, som har behov for socialpædagogisk støtte i eget hjem. Medarbejdere og borgere arbejder målrettet sammen med borgeren omkring borgerens individuelle mål, eksempelvis ADL opgaver, træning af sociale færdigheder, økonomi, madlavning og meningsfulde aktiviteter i hverdagen.

Vi søger medarbejdere med følgende kvalifikationer

 • Har erfaring og interesse for at arbejde med borgere med psykisk sårbarhed personlighedsforstyrrelse og/eller skizofreni.
 • Har lyst til at planlægge dagligdagen i huset sammen med borgere og kolleger.
 • Er reflekterende og har en respektfuld og anerkendende tilgang.
 • Har gode kommunikative evner og lyst til at bidrage med sit faglige perspektiv til gavn for borgeren.
 • God til at skabe relation med borger og pårørende og samarbejde internt og eksternt.
 • Evner at strukturere, ”gribe bolde” og afslutte sine opgaver.
 • Kan trives i en travl hverdag med blandede vagter.
 • Kan arbejde selvstændigt og dokumentere indsatsen.
 • Lyst og evne til mono- og tværfagligt samarbejde.
 • En god kollega som vægter og bidrager til det gode arbejdsmiljø.
 • Kan arbejde rehabiliterende og Recovery orienteret.

Vi tilbyder

 • En arbejdsplads med et godt arbejdsmiljø, fagligt dygtige- og engagerede kolleger, som giver plads til de forskellige fagligheder.
 • En arbejdsplads, hvor medarbejdere har indflydelse på sin vagtplan.
 • En arbejdsplads, der inddrager borgeren samt støtter borgeren til at mestre eget liv.
 • En arbejdsplads, hvor der er fokus på faglig udvikling og hvor du kan være med til at forme og
 • præge udviklingen.
 • Tværfagligt samarbejde i teams, hvor personale bidrager med forskellige kompetencer, samt monofaglig sparring på tværs i Center for psykiatri.
 • Personalemøde samt kollegial supervision og sparring hver 4. uge samt ekstern supervision efter behov.
 • En arbejdsplads med stor faglighed som har fokus på faglige tilgange og metoder. F.eks.: LA2 samt værdsættende samtaler.
 • Intern basisuddannelse ved psykologer i Center for Psykiatri.

Ansøgere med erfaring med målgruppen, samt kørekort, vil blive foretrukket.
Skriv gerne i din ansøgning, hvilken stilling du er interesseret i.

I Center for Psykiatri arbejder vi overordnet ud fra en Recovery orienteret tilgang

Personalegruppen er tværfagligt sammensat med sygeplejersker, social og sundhedsassistenter, pædagoger, ergoterapeuter, psykomotorisk terapeut og sundhedscoach. 
Vi er uddannelsessted for sygeplejerskestuderende, ergoterapeutstuderende, pædagogstuderende samt social- og sundhedsassistent elever.
Der arbejdes ud fra en fælles referenceramme, hvor der fokuseres på løsninger frem for begrænsninger, og hvor inddragelse, anerkendelse og respekt er i højsædet.

Nærmere oplysninger

kan du få ved henvendelse til Funktionsleder Ninna Foldager på telefon 22 13 76 52.

Løn og ansættelsesvilkår ifølge gældende overenskomst samt Ny løn.

Tiltrædelse

1. januar eller 1. februar 2022.

Ansøgningsfrist

Tirsdag 7.december 2021 kl. 8.00.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt tirsdag den 14. december 2021.
Borgere fra botilbuddet inviteres med til at deltage ved ansættelsessamtalerne.

Deadline for ansøgning

07. december 2021 08:00


Søg stillingen

Medarbejder i Holstebro Kommune

Vi arbejder for, at alle 5.500 ansatte i Holstebro Kommune oplever trivsel og faglig udvikling. Se mere om kommunens værdier, og hvordan det er at være ansat i organisationen på holstebro.dk/arbejdsliv.

Holstebro er en langstrakt kommune med 58.500 indbyggere mellem Vesterhavet og Limfjorden og er Nordvestjyllands kraftcenter for kultur, handel, uddannelse og erhverv.

I Holstebro Kommune har vi Kulturen til forskel. Vi bruger kultur som drivkraft for vækst og udvikling - og til at bygge bro til hinanden. Se mere på flyttilholstebro.dk.

keyboard_arrow_up