Kommuneplan 2021 - 2033

Holstebro Kommune er en vækstkommune og udvikler sig kraftigt i disse år.

Kommunens overordnede plan

Kommuneplanen er kommunens overordnede plan for, hvordan kommunen skal udvikle sig og bruge sine arealer. 

Planen omfatter bl.a.:

  • placering af boliger
  • rekreative områder
  • trafikbetjening
  • placering af erhvervsområder mv.

Kommuneplanerne indeholder både planer for byerne og for det åbne land.

En kommuneplan gælder for en periode på 12 år. Hvert fjerde år skal kommunalbestyrelsen vurdere:

  • om der er brug for en ny plan
  • om den eksisterende plan skal ændres

Kommuneplanen er det dokument, der i praksis beskriver den fysiske planlægning i Danmark. Kommunerne skal derfor som led i kommuneplanlægningen både tage hensyn til de overordnede retningslinjer, som staten vedtager, og til regionernes ønsker for regional udvikling.

Du kan se alle kommuneplaner på plandata.dk

Kommuneplan 2021 -2033 for Holstebro Kommune kan ses på kommuneplan 2021 - 2033.

Billede af modelvandløb