Fritidsvejledning for voksne

Fagperson

Indstil voksne til fritidsvejledning

Fritidsguide

Bliv fritidsguide for voksne

Om projektet

En fysisk aktiv livsstil fremmer den enkeltes sundhed, forebygger en lang række sygdomme og nedsætter risikoen for tidlig død. Holstebro Kommune Center for Træning og Center for sundhedsfremme og forebyggelse modtager borgerne til genoptræning, træning eller rådgivning. Efter et kommunalt tilbud opleves det, at der er en gruppe af borgere som har sværere ved at komme ud i et motionstilbud, det kan skyldes flere barrierer f.eks. manglende kendskab til foreningslivet og en at følges med. Det forsøger Holstebro Kommune at gøre noget ved.  

Fritidsvejledning til voksne er et projekt, hvor borgere, der ikke dyrker en fritidsaktivitet kan blive vejledt og få følgeskab af en frivillige fritidsguide ud til en ønsket motionsform. 

Tilbuddet er til visiterede borgere, der vurderes at have behov for ekstra støtte til at fastholde den livstilsændringer, de enten allerede er i gang med eller ønsker at komme i gang med.

Visionen med pilotprojektet er at give borgerne i Holstebro Kommune mulighed for at finde en motionsform som de finder glæde ved og forbliver fastholdt i.

Det forventes at ca. 20 borgere vil blive inkluderet i pilotprojektet under perioden juni - oktober 2021.

Ved spørgsmål kontakt:

Projektleder for Bevæg dig for livet

Henriette Madsen tlf. 2117 3140