Hjælp til kørsel

Du har mulighed for at få hjælp til kørsel, men der findes mange forskellige regler. 

Har du brug for kørsel?

Her på siden, kan du få overblik over, hvem du skal kontakte om hvad.

Du skal dog kontakte følgende, hvis du skal:

 • have kørsel til læge eller speciallæge, så skal du kontakte Borgerservice 
 • til undersøgelse og / eller behandling på sygehuset, så skal du kontakte Region Midtjylland

Hvis du har mistanke om høretab, bør du kontakte en ørelæge eller høreklinik og få undersøgt din hørelse. Du behøver ikke henvisning fra din læge.

Og skal du have et høreapparat, eller har du spørgsmål til udlevering/køb af høreapparat, så skal du henvende dig til Region Midtjylland - deres hjemmeside vil give dig de oplysninger, du har brug for.

Du kan også læse mere om høreapparat på borger.dk

 

Følgende kriterier skal være opfyldte:

 • Du er fyldt 18 år
 • Du er stærkt bevægelsesbesværet og bruger kørestol, rollator eller lignende
 • Du kan ikke bruge den kollektive trafik på almindelige vilkår
 • Du har et varigt handicap
 • Du er blind eller stærkt svagtseende

Kørslen må kun anvendes til fritidsformål, for eksempel:

 • Besøg hos familie og venner.
 • Indkøb, posthus, bankbesøg etc.
 • Frisør og lignende.
 • Kørsel til kulturelle aktiviteter eller idrætsaktiviteter.
 • Kørsel til fysioterapi og handicapridning.
 • Du skal, når du skal benytte kørsel til behandling eller terapi hos fx lægen og hospitalet, kontakte Borgerservice eller Region Midtjylland, for at høre, om de dækker din kørsel.
  Hvis de ikke dækker din kørsel, kan handicapordningen benyttes.
 • Der er egenbetaling på kr. 3,00 pr. kørt kilometer, dog minimum kr. 30,00.
 • Der bevilges 104 ture om året.

Ansøg om kørsel

Når du har ansøgt om kørsel, vil du blive kontaktet.

Har du spørgsmål, så er du også velkommen til at kontakte Myndighed Hjælpemidler og APV på tlf.: 9611 4945

Læs mere om handicapkørsel på midttrafiks hjemmeside.

I forbindelse med ansøgning og ydelse af hjælpemidler og forbrugsgoder (herunder også afprøvning) kan du få befordringsgodtgørelse, når den samlede transportudgift overstiger kr. 60,00  (kr. 25,00 for pensionister).

Der kan også ydes befordringsgodtgørelse til en ledsager, hvis dette er absolut påkrævet på grund af ansøgerens helbredstilstand eller alder.

Benytter du frit leverandørvalg, ydes befordringsgodtgørelse svarende til afstanden til det sted, hvor vi efter sædvanlig praksis ville have udleveret hjælpemidlet eller forbrugsgodet. 

Kontakt Visitation, Hjælpemider og APV for bevilling - tlf.: 9611 4945.

Fra den 4. januar 2016 er bybus taxa erstattet af Flextur.

Ønsker du at vide noget om Flextur - benyt dette Flextur.

Social og Sundhed

Myndighed Hjælpemidler og APV

mail visitation@holstebro.dk
phone 96114910

Thorsvej 63
7500 Holstebro

Telefontid mandag til fredag kl. 08.30 - 11.30