Skredsande - Dagtilbud

Skredsande dagtilbud er et aktivitets- og samværstilbud til voksne med moderat til svær erhvervet hjerneskade.

Husets fokus

På Skredsande har vi fokus på at støtte borgerne til at opnå størst mulig succes, glæde og selvværd i dagligdagen. Gennem udvikling og vedligeholdelse af færdigheder er målet, at borgerne bliver i stand til at mestre det nuværende liv på en sådan måde, at det fremmer mest mulig livskvalitet.

Dagtilbuddet ligger i tilknytning til botilbuddet Skredsande og er en del af Center for Handicap.

Målgruppe

Dagtilbuddets målgruppe er voksne med moderat til svær erhvervet hjerneskade.

Dagtilbuddet benyttes primært af beboere fra Skredsandes botilbud.

Dagtilbuddet tilbyder aktiviteter som er gruppebaseret, hvor hver gruppe har et overordnet team. En gruppe varer oftest 3 timer, men der er mulighed for at tilpasse tiden, så den passer til den enkelte.

Gruppernes temaer kan fx være:

  • Aktivgruppen, hvor der laves aktiviteter som passer til årstiden. Om sommeren er man fx meget i haven og drivhuset, på de kolde dage hygges indenfor med kreative ting og spil. 
  • Køregruppen, hvor man kører en tur ud i det blå i vores bus, vi har kaffen med og hygger os på turen.
  • Madklubben, hvor der tilberedes og spises aftensmad sammen.
  • Filmgruppen, hvor gamle danske film ofte er et hit.

I dagtilbuddet har borgerne mulighed for at opretholde eller forbedre sociale, fysiske og psykiske færdigheder. Medarbejderne lægger vægt på muligheden for erfaringsudveksling mellem borgerne (peer-to-peer support) samt den enkeltes udviklingsmuligheder.

Dagtilbuddet tilrettelægges til den enkelte borger både i forhold til kognitive udfordringer, energiniveau, udfordringer i dagligdagen mm. Der er fokus på borgerens ønsker og mål, livserfaringer og -historie, værdier, muligheder, ressourcer og sårbarhed.

Der udvikles løbende på gruppernes indhold og tema afhængig af borgernes ønsker og behov.

Med en recovery orienteret tilgang ønsker Skredsande som det helt grundlæggende i den faglige indsats at have fokus på den enkelte borgers håb og drømme. Det betyder, at medarbejderne er nysgerrige på borgerens ”indefra-perspektiv” og ide om det gode liv.

Foruden den recovery-orienterede tilgang tager medarbejderne på Skredsande udgangspunkt i den neuropædagogiske tilgang, hvor der er fokus på enkelte borgers funktionsnedsættelse og muligheden for at tilrettelægge den faglige indsats med afsæt i borgerens ressourcer.

Metodisk arbejder personalet på Skredsande ud fra:

  • KRAP (Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Praksis)
  • Sensorisk profil
  • Pædagogisk Massage

Her kan du læse om Botilbuddet Skredsande A og B samt Skredsande C

Skredsande ligger tæt på Holstebros centrum på Knud Rasmussens Vej 16 og er placeret i dejlige omgivelser med gode muligheder i den store have.

Dagtilbuddet har 10 pladser.

En høj faglig kvalitet er afgørende for at sikre, at du, som borger, får den nødvendige indsats.

Se hvordan vi fører tilsyn med den social- og sundhedsfaglige kvalitet.

Social og Sundhed

Skredsande

mail center.handicap@holstebro.dk
phone 96114660

Knud Rasmussens Vej 16
7500 Holstebro