Fiskeopdræt

Siden 2007 er der sket meget med ferskvandsdambrugene i Holstebro kommune. De gamle stemmeværker i vandløbene er fjernet, vandforbruget er reduceret samtidig med at der produceres flere fisk på færre anlæg. Vandløbskvaliteten i åen er høj ved alle dambrug.

Regnbueørred i fiskenet

Fiskeopdrætsanlæg

Der er 5 miljøgodkendte recirkulerede ferskvandsdambrug beliggende ved 3 vandløb i Holstebro kommune. Anlæggene opdrætter regnbueørred.

Der er også miljøgodkendt fiskeopdrætsanlæg i både Thorsminde ved Vesterhavet og ved Ejsing ud til Limfjorden, hvor der kan produceres store regnbueørreder eller andre salt- og ferskvandsfisk.