Claus Brandt

Vicekommunaldirektør 

Målet for de centrale stabe er at stille deres viden og kapacitet til rådighed for hele organisationen, uanset om det drejer sig om økonomi, digitalisering, indkøb eller risikostyring.

Claus Brandt

Vicekommunaldirektør


Økonomi, risikostyring og indkøb

Økonomi varetager den overordnede styring af kommunens økonomi i et tæt samarbejde med hele organisationen. En aktiv økonomistyring er grundlaget for en sund økonomi, der giver mulighed for en stabil drift i Holstebro Kommunes mange serviceområder. Forudsætningen for dette er, at alle afdelinger og institutioner deltager i økonomistyringen.

Hvordan forebygger man indbrud og skader? Det er centrale spørgsmål i afdelingen for risikostyring, der også sørger for, at kommunens værdier er forsikret korrekt og til den rette pris.

Holstebro Kommune er en stor indkøber. Sammen med 15 andre kommuner har vi dannet et indkøbsfælleskab, hvor kommunerne med fælles udbud sikrer, at der købes til den rigtige pris.

Det er et selvstændigt mål, at indkøb skal digitaliseres for at institutionerne kan spare tid og samtidig sikre, at de får købt ind til de rigtige priser. I de kommende år skal andelen af vores køb foretaget som e-handel øges væsentligt.

Digitalisering

Den offentlige sektor digitaliseres kraftigt i disse år med de fælles offentlige og kommunale digitaliseringsstrategier. Holstebro Kommune understøtter denne proces, men vi vil mere end det. Vores vision er at sætte fuld fart på digitaliseringen.

Vi skal have løsninger, der når borgeren og virksomheden, hvor de er. Vi skal som organisation tænke digitalt først, og ikke mindst vil vi være på forkant med udviklingen, ved at give plads til ildsjæles ideer og projekter og bruge dem når de er modne.

IT og Digitalisering sørger for stabil drift af 2500 it-arbejdspladser og 7000 skole pc’ere og står i spidsen for realiseringen af digitaliseringsstrategien.