Ældreboliger

Få et overblik over vores boliger og se hvordan du søger en plejebolig.

Ældreboliger

Når der er brug for en ældrebolig

Holstebro Kommune har visitation og anvisningsret til et større antal ældre- og handicapvenlige boliger rundt om i vores kommune. 

Boligerne er karakteriseret ved at have en indretning, der gør dem velegnede til brugere, som har et nedsat fysisk funktionsniveau. 

Se mere om Holstebro Kommunes kvalitetsstandard for plejeboliger og ældreboliger.

Ældreboliger er indrettet specielt til ældre med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne.

Der er ikke tilknyttet personale til boligen, ligesom til en plejebolig.

Du kan få hjemmehjælp, hvis du opfylder kriterierne. Du kan søge hjemmehjælp via Myndighed Hjemmehjælp og Boliger

Tegninger og priser fås ved henvendelse til Myndighed for Hjemmehjælp og Boliger.

Visitation til en ældre- og handicapvenlig bolig sker efter en konkret individuel vurdering af din samlede situation.

I forbindelse med ansøgning af en ældrebolig, vil du blive kontaktet af en visitator fra Myndighed for Hjemmehjælp og Boliger, som vil aflægge et besøg i dit hjem.

I en ældrebolig bor du til leje ved et boligselskab og du betaler husleje, varme og el.

Der skal betales et indskud og der skal skrives under på en lejekontrakt.

Der kan søges om boligstøtte og økonomisk hjælp til indskuddet. Om det kan bevilges, er helt afhængig af dine økonomiske forhold.

Flytteudgifter

Alle udgifter ved flytning til en ældrebolig, skal du selv betale.

Tegninger og priser

Tegninger og priser fås ved henvendelse til Myndighed for Hjemmehjælp og Boliger.

Social og Sundhed

Myndighed Hjemmehjælp og boliger

mail visitation@holstebro.dk
phone 96114950

Thorsvej 63
7500 Holstebro

Telefontid mandag til fredag:

Visitator kan træffes fra kl. 08.30 - 09.30 og administration fra kl. 09.30 til 11.30.