Kvalitetsstandarder 

Sundheds- og Ældreområdet

Hvad er en kvalitetsstandard?

En kvalitetsstandard er den ramme, der danner grundlag for det arbejde, der udføres af medarbejdere i Holstebro Kommune. 

Kvalitetsstandarderne supplerer den lovgivning, der er godkendt af Folketinget og kommunalbestyrelsen i Holstebro Kommune.

Den individuelle vurdering af dit behov for hjælp for ydelser, vil altid blive foretaget i samarbejde med dig.

 • Kvalitetsstandarden er med til at klarlægge dine rettigheder og rammerne for den hjælp, som du modtager
 • Kvalitetsstandarden danner udgangspunkt for en vurdering

Kvalitetsstandard 2024:

Pjecen er delt op i følgende emner:

 1. Personlig hjælp og pleje
 2. Praktisk hjælp i hjemmet
 3. Madservice
 4. Træning i hverdagsaktiviteter §83a
 5. Midlertidige ophold - herunder de forskellige opholds muligheder
 6. Afløsning i hjemmet §84
 7. Borgerstyret personlig assistance BPA §95
 8. Ledsageordning §97
 9. Omsorgstandpleje Sundhedsloven §131

Kvalitetsstandard 2024:

Social og Sundhed

Myndighed Hjemmehjælp og boliger

mail visitation@holstebro.dk
phone 96114950

Thorsvej 63
7500 Holstebro

Telefontid mandag til fredag:

Visitator kan træffes fra kl. 08.30 - 09.30 og administration fra kl. 09.30 til 11.30.