Bosætningsstrategi

Folk er parate til at flytte, når der sker store forandringer i familielivet, når det attraktive job er for langt at køre til, når du skal vælge studie, når den rigtige bolig lokker, eller når du bare tænder på stedet.

Det vil vi

Formålet med bosætningsstrategien er at udvikle Holstebro Kommune til en attraktiv bosætningskommune via bl.a. prioriterede indsatser i forhold til konkrete målgrupper.

Målet er dels at øge befolkningstilvæksten med 4 % over de næste 8 år – fra 2019-2026. Dels at øge kendskabet til Holstebro Kommune som et godt sted at leve, arbejde, bo og studere.

Værktøjerne til at nå de to mål er:

Bosætningskampagne

Kampagnens målgruppe er nuværende borgere i kommunen, fraflyttede borgere samt borgere uden for Holstebro Kommune.

Nuværende borgere skal have større kendskab til kommunens styrkepositioner. Derfor vil vi gøre dem mere synlige. Borgerne skal være stolte af at bo i Holstebro Kommune, fordi der er så mange attraktive tilbud.

Budskabet er det samme til fraflyttede borgere. Fokus er at formidle kommunens styrkepositioner, fordi borgerne ikke har deres daglige gang i Holstebro.

Borgere fra nabokommuner (Lemvig, Struer, Herning, Ikast-Brande, Ringkøbing- Skjern, Skive) skal også have større kendskab til Holstebro Kommunes styrker, og hvordan vi aktivt arbejder med dem.

Målrettede tiltag

Hvornår er vi mest flytbare i vores liv?

Det vil typisk være i forbindelse med større forandringer som f.eks. valg af uddannelse, job, huskøb, pardannelse osv.

I bosætningsstrategien fokuserer vi derfor på tre målgrupper. Vi vurderer, at de er i en periode af deres liv, hvor potentialet for at flytte er størst.

Det drejer sig om:

  1. Unge familier, 25-35 år
  2. Voksne uden børn, 55-65 år
  3. Studerende +20 år

Kultur og Erhverv

mail kultur.erhverv@holstebro.dk
phone 96117535

Kirkestræde 11
7500 Holstebro