Sygepleje

Døgnpleje

Kommunen har sygeplejersker, som yder pleje og behandling af syge i eget hjem.

Sygeplejen yder hjælp aften- og nattetimerne, i weekender og på helligdage, hvis der er behov for det.

Sygepleje

Kommunen leverer sygepleje i hjemmet eller i en af vores 3  sygeplejeklinikker der er beliggende fordelt centralt i hele kommune.

Du kan blive henvist til sygepleje af din praktiserende læge og af en speciallæge. Desuden kan du blive henvist af en hospitalslæge i forbindelse med, at du bliver udskrevet fra hospital.

Sygeplejen yder sygepleje og rådgivning. Sygeplejersken kan for eksempel behandle sår, give medicin, tilse dig under sygdom og rådgive om, hvordan du forebygger sygdom. Desuden kan sygeplejersken yde pleje og omsorg ved vanskelige og længerevarende sygdomsforløb. Hjælpen gives som hjælp til selvhjælp. 

Sygeplejersken kan, alt efter behov, komme på - både planlagte og akutte - besøg i alle døgnets timer.

Hvis du har behov for sygepleje

Så kan du henvende dig til 

Læs vores kvalitetsstandard, der er en beskrivelse af det serviceniveau Byrådet har vedtaget.

Det er de fire områders opgave at levere sygeplejeydelser og personlig og praktisk hjælp til borgere, som er omfattet af gældende lovgivning og kommunens serviceniveau.