Kommunen som virksomhed

Som arbejdsplads vil vi skabe rammerne for, at klimavenlig adfærd er et nemmere valg.

Klimavenlig adfærd i arbejdstiden

Holstebro Kommune har, som alle andre virksomheder i kommunen, en række aktiviteter som udleder drivhusgasser. Ud af det samlede drivhusgasregnskab udgør kommunens andel kun en lille del, men der er alligevel meget, vi som kommune selv kan gøre. Holstebro Kommune er arbejdsplads for cirka 5.500 ansatte, og vi vil skabe rammerne for, at klimavenlig adfærd i arbejdstiden bliver det nemme valg. Som kommune kan vi afprøve løsninger og give erfaringen videre til private virksomheder, eksempelvis med affaldssortering, fossilfri bilflåde eller klimavenlig mad i rådhusets kantine. 

Som kommune ejer vi en del bygninger, og energioptimering samt større fokus på klimavenlig renovering frem for nybyggeri er med til at vise vejen. 

Kommunens ledere skal klædes på til at håndtere klimaforandringer indenfor deres område, ligesom medarbejdere i kommunens afdelinger og forvaltninger i stigende grad oplever, at klimahensyn bliver en del af hverdagen.

Sådan omstiller vi Holstebro Kommune som virksomhed:

 • Afholde oplæg om klimaudfordringen og dens konsekvenser i alle forvaltninger 
 • Facilitere kurser for kommunale ledere om bæredygtig ledelse med fokus på klima 
 • Arbejde med at genbruge kommunens genanvendelige bygge-og anlægsmaterialer
 • Fokus på CO2 udledning fra kommunal bilkørsel
 • Analysere og koordinere brugen af kommunale bygninger optimalt for at forebygge nybyggeri
 • Optimere energiforbruget i kommunale bygninger ved at udbygge testprojektet om dataledet energioptimering
 • Udarbejde retningslinjer med klimahensyn ved afholdelse af events og arrangementer i kommunale faciliteter 
 • Udfase fossilbaseret opvarmning i kommunale bygninger
 • Indskrive klimahensyn som et vigtigt element i kommuneplanen 
 • Etablere skovrejsning og beplantning på kommunale arealer 
 • Sikre korrekt affaldssortering på Holstebro Rådhus og kommunale institutioner
 • Undersøge muligheden for at bruge kommunens købekraft i indkøb og udbud til at reducere forbrugsbaserede udledninger 
 • Sætte mål for klimavenlig kost i kommunale køkkener og klæde køkkenledere på til at arbejde henimod målene 
 • Øge genanvendelsen af materiel og inventar fra kommunale institutioner 
 • Sikre transparent og vidensbaseret opfølgning og afrapportering af klimahandlingsplanens indsatser 
 • Understøtte bæredygtig drift og udvikling af kulturinstitutioner