Aktiv Huset Colstrup

Aktiv Huset Colstrup

Aktiv Huset Colstrup er et aktivitetstilbud til borgere med let til middelsvær demens.

Aktiv Huset Colstrup er beliggende på adressen Sønder Alle 24, 7500 Holstebro.

Huset er et visiteret tilbud, som byder på mange forskellige aktiviteter afhængig af brugernes ønsker og behov. 

Alle som benytter huset er ansvarlige for at tage del og være med i de praktiske opgaver. 

Huset har åbent mandag og torsdag fra kl. 09.00 - 14.00.

Ansøgningsskema til visiteret dagtilbud 

Efter indsendelse af ansøgningsskemaet vil der blive tilsendt en kvitteringsmail digitalt (digital postkasse).

Husets tilbud er bygget op omkring hverdagsliv, motion og kreative opgaver ud fra brugernes ønsker og formåen. Eksempler på motionsaktiviteter:

 • gåture og stavgang 
 • cykelture
 • løb / dans
 • gymnastik
 • diverse boldspil
 • osv. kun fantasien sætter grænser

Det er et mål, at den enkelte bruger får pulsen op i alle motionsaktiviteter. Eksempler på andre aktiviteter:

 • male
 • træarbejde
 • værkstedsarbejder
 • puslespil
 • konkurrencer
 • udflugter
 • virksomhedsbesøg
 • osv. 

Brugere af Aktiv Huset Colstrup har forskellige demenssygdomme – b. la Alzheimers demens, Vaskulær demens, Lewy Body demens og Frontotemporal demens.

De forskellige demenssygdomme er forskellige i udtryk og forløb. Det er derfor vanskeligt at sætte ensartede kriterier for bruger gruppen.

Visitationen må bero på en individuel vurdering i forhold til den enkeltes fysiske, kognitive og sociale formåen.

Hukommelse:

 • Korttidshukommelsen og langtidshukommelsen er nogenlunde intakt. Bruger husker at han deltager i aktiviteter i AHC og kan huske aftaler - evt. ved hjælp af kalender og teknologiske hjælpemidler.
 • Bruger, som har Alzheimers sygdom skal have en MMSE test over 20 ud af 30 mulige point.

Tænkning/planlægning:

 • Bruger kan indgå aktivt i hverdagslivet i Aktiv Huset Colstrup fx planlægning af aktiviteter og tage del i ”husets liv”
 • Bruger profiterer af tilbuddet.
 • Bruger kan gøre sig forståeligt verbalt og eller non verbalt.
 • Bruger kan sprogligt indgå i samspil med de andre brugere, evt. med let personale støtte

Dømmekraft:

 • Bruger er i stand til at bedømme egen formåen/begrænsninger
 • Bruger kan færdes frit i trafikken.
 • Bruger kan indgå i aktiviteter og hverdagslivet uden at blamere sig overfor de andre bruger.
 • Bruger skal være selvhjulpen i forhold til toiletbesøg og spisning

Orientering:

 • Bruger kan orientere sig i det omgivende miljø fx kan gå alene og finde tilbage til AHC.
 • Bruger kan orientere sig i AHC.

Det sociale: 

 • Bruger skal være interesseret i at deltage i Aktiv Huset Colstrups tilbud.
 • Bruger har forståelse for sociale normer og værdier.
 • Bruger kan tage hensyn til andre brugere og personalet
 • Bruger kan indgå i aktiviteter og daglig livet uden at overstimuleres

Det Fysiske:

 • Bruger kan, på egen hånd, deltage i nogle former for fysiske aktiviteter fx bowling, gåtur cykling, gymnastik mv. – fx en gangdistance på 3 km på 1 time
 • Der er træningspotentiale i forhold til fysisk udholdenhed og balance.
 • Træning i forhold til brug af bus eller gang/cykel rute kan være et udviklings punkt. 

Der er ikke mulighed for transport til Aktiv Huset Colstrup.

Brugerne af Aktiv Huset Colstrup betaler selv forplejning, aktiviteter og materialeudgifter.

Sundhedsfremme, Forebyggelse og Det Gode Køkken

Demensindsats

mail demenskonsulenterne@holstebro.dk
phone 96114855

Stationsvej 35
7500 Holstebro