Social Vejviser - Er du pårørende, eller har du mistet?

Her finder du information om tilbud og støttemuligheder til pårørende til mennesker med psykisk sygdom og psykisk sårbarhed. Du finder også information om rådgivning, hvis du har mistet en person, der stod dig nært.

Pårørendebod i Center for Sundhed

I Center for Sundhed kan du den første torsdag i måneden kl. 12-14 få råd og vejledning i Pårørendeboden, som er for pårørende til mennesker med psykisk sygdom eller psykisk sårbarhed. 

Pårørendeboden er bemandet af SIND og Bedre Psykiatri.

Du finder Pårørendeboden ved siden af Informationen i Center for Sundhed.

Der er ingen tilmelding – du møder bare op.

Adresse: Center for Sundhed, Stationsvej 35, 7500 Holstebro

Hjemmeside: www.psykiatrieninordvest.dk.

Pårørendegruppe

Som pårørende til et menneske med psykisk sygdom eller psykisk sårbarhed kan du deltage i en pårørendegruppe. Pårørendegruppen er for pårørende, som gerne vil mødes med andre pårørende i trygge rammer og udveksle oplevelser, erfaringer mv. 

Læs mere på hjemmesiden: www.psykiatrieninordvest.dk

Adresse: Skivevej 7, 7500 Holstebro

Tlf. 24897955 (for information og tilmelding)

Bedre Psykiatri - Pårørenderådgivning

Bedre Psykiatri tilbyder rådgivning til pårørende til mennesker med psykisk sygdom eller psykisk sårbarhed.

Læs mere på hjemmesiden: www.bedrepsykiatri.dk

Du kan også kontakte Bedre Psykiatris lokalafdeling i Holstebro og høre mere om mulighederne. Læs mere på lokalafdelingens hjemmeside: www.bedrepsykiatri.dk

Tlf. 71743491

Sorglinjen

Har du mistet en, der står dig nær? Hos Sorglinjen kan du tale med frivillige, som selv har mistet en nærtstående.

Læs mere på hjemmesiden: www.sorgcenter.dk/sorglinjen

Tlf. 70209903.