Social Vejviser - Er du pårørende, eller har du mistet?

Her finder du information om tilbud og støttemuligheder til pårørende til mennesker med psykisk sygdom og psykisk sårbarhed. Du finder også information om rådgivning, hvis du har mistet en person, der stod dig nært.

Pårørendebod i Center for Sundhed

I Center for Sundhed kan du den første torsdag i måneden kl. 12-14 få råd og vejledning i Pårørendeboden, som er for pårørende til mennesker med psykisk sygdom eller psykisk sårbarhed. 

Pårørendeboden er bemandet af SIND og Bedre Psykiatri.

Du finder Pårørendeboden ved siden af Informationen i Center for Sundhed.

Der er ingen tilmelding – du møder bare op.

Adresse: Center for Sundhed, Stationsvej 35, 7500 Holstebro

Hjemmeside: www.psykiatrieninordvest.dk.

Pårørendegruppe

Som pårørende til et menneske med psykisk sygdom eller psykisk sårbarhed kan du deltage i en pårørendegruppe. Pårørendegruppen er for pårørende, som gerne vil mødes med andre pårørende i trygge rammer og udveksle oplevelser, erfaringer mv. 

Læs mere på hjemmesiden: www.psykiatrieninordvest.dk

Adresse: Skivevej 7, 7500 Holstebro

Tlf. 24897955 (for information og tilmelding)

Bedre Psykiatri - Pårørenderådgivning

Bedre Psykiatri tilbyder rådgivning til pårørende til mennesker med psykisk sygdom eller psykisk sårbarhed.

Læs mere på hjemmesiden: www.bedrepsykiatri.dk

Du kan også kontakte Bedre Psykiatris lokalafdeling i Holstebro og høre mere om mulighederne. Læs mere på lokalafdelingens hjemmeside: www.bedrepsykiatri.dk

Tlf. 71743491

Sorglinjen

Har du mistet en, der står dig nær? Hos Sorglinjen kan du tale med frivillige, som selv har mistet en nærtstående.

Læs mere på hjemmesiden: www.sorgcenter.dk/sorglinjen

Tlf. 70209903.

Den Landsdækkende Telefonrådgivning – SIND

SIND (Landsforeningen for psykisk sundhed) tilbyder bl.a. landsdækkende telefonrådgivning for mennesker med psykisk sygdom og psykisk sårbarhed, pårørende, fagpersoner mv.

Du kan ringe på tlf. 70232750.

Telefonen er åben alle hverdage kl. 11.00-22.00 samt søn- og helligdage kl. 17.00-22.00.

Se mere på SIND’s hjemmeside: www.sind.dk

Pårørendecafe – Bedre Psykiatri 

Bedre Psykiatri står for pårørendecafe på Kafferisteriet, hvor pårørende til mennesker med psykisk sygdom kan møde andre, der også kender til de udfordringer, det er at være pårørende.
Onsdag kl. 19.00 på Skivevej 7, 7500 Holstebro

Undervisningsforløb for voksne pårørende - SIND & Region Midt 

SIND Pårørenderådgivning tilbyder gratis undervisningsforløb for voksne pårørende i Region Midtjylland til en voksen med psykisk sårbarhed / en psykiatrisk diagnose som hjælper med at forstå og håndtere vilkåret som pårørende. Det består af 6-8 undervisningslektioner med forskellige temaer. Der deltager ca. 15-20 pårørende, en oplægsholder samt lejlighedsvis inddragelse af relevante oplægsholdere.

Der afholdes flere forløb hvert halvår og dækker på skift forskellige steder indenfor Regionen.

Hold øje med Psykiatrien i Nordvests hjemmeside: www.psykiatrieninordvest.dk

Angstforeningen

Angstforeningen tilbyder rådgivning, information og støtte til mennesker med angst og deres pårørende. Der informeres om angstlidelser som panikangst, agorafobi, socialfobi, generaliseret angst, helbredsangst, PTSD og enkelfobi. Du skal være over 18 år for at benytte chatrådgivningen.

www.angstforeningen.dk

LMS’ rådgivning 

Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade (LMS) tilbyder anonym telefonisk og online rådgivning til mennesker, der er berørt af spiseforstyrrelser eller selvskade, samt pårørende og fagpersoner. Rådgiverne er frivillige, og har enten en relevant uddannelse eller selv haft spiseforstyrrelse eller selvskade inde på livet.

www.lmsos.dk