Social Vejviser - Er du pårørende, eller har du mistet?

Her finder du information om tilbud og støttemuligheder til pårørende til mennesker med psykisk sygdom og psykisk sårbarhed. Du finder også information om rådgivning, hvis du har mistet en person, der stod dig nært.

Pårørendebod i Center for Sundhed

I Center for Sundhed kan du den første torsdag i måneden kl. 12-14 få råd og vejledning i Pårørendeboden, som er for pårørende til mennesker med psykisk sygdom eller psykisk sårbarhed. 

Pårørendeboden er bemandet af SIND og Bedre Psykiatri.

Du finder Pårørendeboden ved siden af Informationen i Center for Sundhed.

Der er ingen tilmelding – du møder bare op.

Adresse: Center for Sundhed, Stationsvej 35, 7500 Holstebro

Hjemmeside: www.psykiatrieninordvest.dk.

Pårørendegruppe

Som pårørende til et menneske med psykisk sygdom eller psykisk sårbarhed kan du deltage i en pårørendegruppe. Pårørendegruppen er for pårørende, som gerne vil mødes med andre pårørende i trygge rammer og udveksle oplevelser, erfaringer mv. 

Læs mere på hjemmesiden: www.psykiatrieninordvest.dk

Adresse: Skivevej 7, 7500 Holstebro

Tlf. 24897955 (for information og tilmelding)

Åbent tilbud i Psykiatrien i Nordvest - Pårørende

Tilbuddet er til dig, der er over 18 år, og står i en belastende situation og har behov for støtte fra en professionel medarbejder.

  • Pårørende er også meget velkomne til at ringe for sparring og vejledning.
  • Du kan ringe anonymt hele ugen tlf. tlf. 9611 5070 fra kl. 08.00 - 22.00.
  • Du har også mulighed for at aftale en personlig samtale.

Åbent tilbud er et tilbud under Psykiatrien i Nordvest

Adresse: Center for Sundhed, Stationsvej 35, 7500 Holstebro.

Hjemmeside: www.psykiatrieninordvest.dk

Bedre Psykiatri – Pårørenderådgivning

Bedre Psykiatris lokalafdelinger arrangerer samtalegrupper, foredrag og meget mere. Se og tilmeld dig vores arrangementer via Facebook eller på hjemmesiden.

Kontakt afdelingen, hvis du vil vide mere om, hvordan du kan få hjælp eller deltage i arbejdet.

Tlf.nr.: 26660534 (lokalafdeling)

Hjemmeside: www.bedrepsykiatri.dk/lokalafdeling/holstebro/

Sorglinjen

Har du mistet en, der står dig nær? Hos Sorglinjen kan du tale med frivillige, som selv har mistet en nærtstående.

Læs mere på hjemmesiden: www.sorgcenter.dk/sorglinjen

Tlf. 70209903.

Den Landsdækkende Telefonrådgivning – SIND

SIND (Landsforeningen for psykisk sundhed) tilbyder bl.a. landsdækkende telefonrådgivning for mennesker med psykisk sygdom og psykisk sårbarhed, pårørende, fagpersoner mv.

Du kan ringe på tlf. 70232750.

Telefonen er åben mandag, onsdag og fredag kl. 09.00-15.00 samt tirsdag og torsdag kl. 10.00-16.00..

Se mere på SIND’s hjemmeside: www.sind.dk

Undervisningsforløb for voksne pårørende - SIND & Region Midt 

SIND Pårørenderådgivning tilbyder gratis undervisningsforløb for voksne pårørende i Region Midtjylland til en voksen med psykisk sårbarhed / en psykiatrisk diagnose som hjælper med at forstå og håndtere vilkåret som pårørende.

Det består af 6 undervisningslektioner med forskellige temaer. Der deltager ca. 15-20 pårørende, en oplægsholder samt lejlighedsvis inddragelse af relevante oplægsholdere.

Der afholdes flere forløb hvert halvår og dækker på skift forskellige steder indenfor Region Midtjylland.

Hold øje med SINDs hjemmeside - www.sind.dk/faa-hjaelp/for-paaroerende

 

Angstforeningen

Angstforeningen tilbyder rådgivning, information og støtte til mennesker med angst og deres pårørende. Der informeres om angstlidelser som panikangst, agorafobi, socialfobi, generaliseret angst, helbredsangst, PTSD og enkelfobi. Du skal være over 18 år for at benytte chatrådgivningen.

www.angstforeningen.dk

Foreningen Spiseforstyrrelser & Selvskade

Foreningen Spiseforstyrrelser & Selvskade tilbyder anonym telefonisk og online rådgivning til mennesker, der er berørt af spiseforstyrrelser eller selvskade, samt pårørende og fagpersoner.

Rådgiverne er frivillige, og har enten en relevant uddannelse eller selv haft spiseforstyrrelse eller selvskade inde på livet.

www.spiseforstyrrelse.dk