Social Vejviser - Økonomisk og juridisk rådgivning

Her finder du information om dine muligheder for økonomisk og juridisk rådgivning i Holstebro.

Økonomi- og gældsrådgivning

Økonomi- og gældsrådgivningen tilbyder hjælp og håndholdt støtte til at håndtere din økonomi. Hos rådgiverne kan du få hjælp til at få overblik over din økonomi, at håndtere din gæld gennem med gældssanering, afdragsordninger mm. Støtten leveres i lokaler i trivselshuset.

For at benytte tilbuddet skal du være lejer i en af boligforeningerne Lejerbo, Nordvestbo eller Boligselskabet i Holstebro i Holstebro By.

Du skal kontakte projektleder Anders Antvor på tlf. eller mail for at booke en tid til rådgivning. 

Tlf 30845990 - Anders@trekantenholstebro.dk

Lejerbo Holstebro, Trivselshuset Asagården 55A,

Dansk Folkehjælp – økonomisk rådgivning

Bor du i Holstebro kommune, og vil du gerne have bedre styr på din økonomiske situation?

Økonomisk Rådgivning ved Dansk Folkehjælp tilbyder hjælp og råd:

  • til budget og økonomistyring
  • til håndtering af gæld og kreditorer
  • til breve og henvendelser vedr. økonomi
  • til skattemappen og kontakt til det offentlige
  • til ansøgning om gældssanering/eftergivelse af offentlig  gæld og meget mere…

Rådgivningsforløbet varierer, vi følger gerne dine økonomiske udfordringer til dørs. Forløbet er gratis, fortroligt og uvildigt.

Kvalificerede frivillige økonomiske rådgivere med den nødvendige livs- og erhvervserfaring, og kendskab til gældende lovgivning, er klar til at hjælpe dig.

Rådgivningen aftales individuelt og foregår i:

  • Kultur & Frivillighuset, Nygade 22, 7500 Holstebro
  • Rådgivningscenter Montagen, Danmarksgade 24, 7500 Holstebro

Mail: post@folkehjaelp.dk

Ungeøkonomi

UngØkonomi.dk er et online rådgivningstilbud til unge om økonomi. Rådgivningen hjælper med at få et overblik over den økonomiske situation, og sikre, at unge ikke havner i bundløs gæld. Unge med gæld kan få hjælp til, at lave aftaler med kreditorer om afdrag på gælden. Rådgiverne er frivillige, og er uddannet fx bankrådgivere, socialrådgivere, advokater, jurister eller lignende.

Hjemmeside: www.ungokonomi.dk

Frivilligcenter SR Bistand 

SR-Bistand tilbyder gældsrådgivning og social-juridisk rådgivning. Tilbuddet er åbent for alle i hele landet.

Rådgiverne er frivillige jurister, finansielle rådgivere,  socialrådgivere eller studerende på deres sidste år af kandidatuddannelsen.

Rådgivningen kan bl.a. handle om budgetplanlægning, handleplan for afdrag af gæld eller regler for gældssanering, spørgsmål inden for fx lejeretten, sygedagpenge, ressourceforløb, skilsmisse og klagevejledning.

Der ydes også hjælp med udfærdigelser af lettere skrivelser for borgere med en indkomst med beløbsgrænsen for fri proces.

Hjemmeside: www.sr-bistand.dk/raadgivning

Borgerrådgiver

Har du brug for hjælp til at forstå en afgørelse eller til at finde ud af, hvordan du kan gå videre med en konkret sag? Så hjælper Holstebro Kommunes borgerrådgiver dig gerne.

Borgerrådgiveren er en uvildig rådgivnings- og vejledningsinstans, som er uafhængig af kommunens administration. Borgerrådgiverens hovedopgave er bidrage til at forbedre kommunes dialog med borgerne og vejlede borgerne omkring sagsgangene i forbindelse med klager.

Alle borgere, foreninger og virksomheder i Holstebro Kommune kan rette henvendelse til borgerrådgiveren.

Det er gratis at bruge borgerrådgiveren.

Læs mere her: www.holstebro.dk/borgerraadgiver

 

Den Sociale Retshjælp 

Den sociale retshjælp tilbyder juridisk og økonomisk gældsrådgivning.

Tilbuddet er åbent for borgere i hele landet. Rådgivningen kan bl.a. handle om hurtig og præcis juridisk rådgivning og sagsbehandling inden for socialret, lejeret, familie- og arveret, forbrugerret, m.m. samt hjælp til at skabe overblik over den økonomiske situation samt tage kontakt til og indgå aftaler med kreditorer og udarbejde et budget, indgå realistiske afdragsordninger, søge gældssanering, m.m.

Hjemmeside: www.socialeretshjaelp.dk

Gratis advokathjælp – Advokatvagten

På Holstebro Bibliotek kan du få gratis advokathjælp i Advokatvagten.

Mød advokaten hver onsdag eftermiddag fra kl. 16.30-17.00 i mødelokale 206 på Holstebro Bibliotek.

Læs mere på Holstebro Biblioteks hjemmeside.

Adresse: Kirkestræde 13, 7500 Holstebro

Hjemmeside: www.holstebrobibliotek.dk

Gældsrådgivningen På Fode Igen

Gældsrådgivningen På Fode Igen hjælper udsatte borgere med at få overblik over deres økonomiske situation. De frivillige rådgivere har en baggrund som fx bankrådgiver, socialrådgiver og jurist. De rådgiver om gæld og privatøkonomi, fx budgetlægning, afdrag og omlægning af gæld, gældssanering, og om hvordan man kan bruge sit rådighedsbeløb bedst muligt.

Rådgivningen er gratis og uvildig.

Nærmeste rådgivningssted i Struer.

Læs mere og kontakt: www.kfumsoc.dk/