Dagcenteret Kafferisteriet

Kafferisteriet er et visiteret dagtilbud, som henvender sig borgere med psykiske sårbarhed, der er i kontakt med socialpsykiatrien i Holstebro Kommune. Kafferisteriet tilbyder også beskyttet beskæftigelse.

Husets fokus

Kafferisteriet er et mødested med trygge rammer, meningsfulde aktiviteter og hvor fællesskaber er i fokus. Vi tror på, at vi sammen kan meget mere, end vi kan hver for sig.

På Kafferisteriet hjælper borgere og medarbejdere hinanden med at skabe et levende hus, hvor der er mulighed for at være aktiv medspiller samt deltage i aktiviteter og udflugter.

Kafferisteriets målgruppe er borgere over 18 år med en psykiatrisk diagnose og/eller psykiske problematikker.

På Kafferisteriet er vores primære fokus at skabe gode aktiviteter og fællesskaber. I løbet af ugen er der forskellige samværsmuligheder og aktiviteter, samt ugentlige udflugter.

Måltiderne er en central del af samværet på Kafferisteriet. Det er muligt at tilkøbe varm frokost kl. 11.30 og aftensmad onsdag kl. 18.00. Nogle borgere er med til at lave mad i køkkenet, mens andre udfører lettere pedelfunktioner.

Kafferisteriet har åbent alle hverdag fra kl. 8.00. Kafferisteriet har åbent til kl. 15.00 - undtagen om onsdagen, hvor tilbuddet har åbent til kl. 20.00.

Arbejdsopgaverne for borgere i beskyttet beskæftigelse er tilknyttet driften i huset. Det vil sige madlavning og rengøring af køkkenet, håndtering af vasketøj samt lettere pedelopgaver og vedligeholdelse af udendørsarealer

Den faglige indsats på Kafferisteriet tager udgangspunkt i en recovery-orienterede tilgang. I samarbejde med borgeren er der fokus på at skabe en meningsfuld hverdag ud fra borgerens håb og drømme.

Kafferisteriet møder borgeren med tillid, anerkendelse og respekt - samtidig med, at der er fokus på at styrke den enkeltes selvstændighed og mestring af eget liv.

Kafferisteriet har 26 pladser til aktivitets- og samværstilbud efter Servicelovens § 104, samt 2 pladser til beskyttet beskæftigelse efter Servicelovens § 103.

Borgere med tilknytning til psykiatrien i Holstebro Kommune er i en mindre periode velkomne på Kafferisteriet inden en evt. visitation. Formålet er, at borgeren afprøver om, det er meningsfuldt at ansøge om en dagcenterplads.

Social og Sundhed

Kafferisteriet

mail Lene.tinna.viuf@holstebro.dk
phone 96114704

Skivevej 7
7500 Holstebro