Tilsyn på socialområdet

En høj faglig kvalitet er afgørende for at sikre, at du, som borger, får den nødvendige indsats. Læs mere om, hvordan vi arbejder med at sikre den social- og sundhedsfaglige kvalitet i tilbuddene i Socialafdelingen.

Sådan føres der tilsyn

Den socialfaglige kvalitet

Langt størstedelen af Socialafdelingens sociale tilbud er omfattet af et socialfagligt tilsyn fra Socialtilsyn Midt. Socialtilsyn Midt er en uvildig beskikket aktør, som står for at godkende og udfører systematisk, ensartet tilsyn med socialfaglige tilsyn med kommunale og regionale tilbud i regionen. Tilsynet sker ud fra temaer fra Socialstyrelsens kvalitetsmodel.

Yderligere oplysninger om Socialtilsyn Midt kan du få på deres hjemmeside

Bekendtgørelse om lov om Socialtilsyn - LBK nr. 1109 af 01/07/2022

Den sundhedsfaglige kvalitet

Kvaliteten i den sundhedsfaglige indsats sikres gennem det sundhedsfaglige tilsyn ved Styrelsen for Patientsikkerhed. Med fokus på observation, sundhedsfaglig refleksion og løbende dokumentation skal tilsynet sikre en bred sundhedsfaglig indsats. Tilsynet sker ud fra en række sundhedsfaglige målpunkter opsat af Styrelsens for Patientsikkerhed.

Yderligere oplysninger om det sundhedsfaglig tilsyn kan du læse om på deres hjemmeside.

Bekendtgørelse om registrering af, underretning om og tilsyn med offentlige og private behandlingssteder m.v. - BEK nr. 2031 af 10/11/2021

Det kommunale driftsorienterede tilsyn

Holstebro Kommune har pligt til at føre driftsorienteret tilsyn med egne og private sociale tilbud til voksne, som ikke er omfattet af Socialtilsyn Midt under lov om socialtilsyn. 

Det kommunale, driftsorienterede tilsyn omfatter tilsyn med tilbuddets personale, bygningsmæssige forhold og økonomi. Da tilbuddene har forskelligt indhold betyder det, at tilsynet altid tilpasses forholdene i det enkelte tilbud.

Lov om Social Service § 148 a.

Offentliggørelse af tilsynsrapporterne

Alle tilsynsrapporterne fra Styrelsen for Patientsikkerhed offentliggøres løbende og kan læses på deres hjemmeside - Tilsyn med tilbud på socialområdet. De er tilgængelige 3 år tilbage.

Du skal vælge i "drop down" listen, hvad du ønsker at se - vælg både fra  "Behandlingssted eller plejeenhed", "Region" og "Kommune".  

Du kan også skrive navnet på stedet, du ønsker oplysninger om - i søgefeltet under overskriften "Søg efter tilsynsrapport".

Åbningstid:

Mandag til fredag kl. 9.30-12.00 og Torsdag kl. 15.00 til 17.00