Ekstraordinært genudbud af byggegrunde i Handbjerg med nedsat pris

 


Økonomiudvalget har gennemgået en række kommunale udstykninger, hvor der ikke har været solgt grunde i en årrække og har som et forsøg, sat priserne ned på grundene i Handbjerg.

Alle grunde har været til salg siden kommunesammenlægningen i 2007, og mindstepriserne er nu nedsat med 28-46%. De nye priser er fastsat ud fra aktuelle vurderinger af lokale ejendomsmæglere.
Der er ikke byggepligt på grundene, og derfor ingen mulighed for, at kommunen køber grundene tilbage.

 

Sådan sker salget

Udbudsrunde 

Fristen for udbudsrunden udløber onsdag den 26. oktober 2022, kl. 10.00.

Hvis du vil give tilbud på en grund, skal du udfylde vores tilbudsskema, som ligger under "Materiale". Tilbudsskemaet skal afleveres i en lukket kuvert mærket "Tilbud - byggegrunde". 

Hvis du vil byde på to eller flere byggegrunde, skal du sende et skema for hvert tilbud. Du må dog gerne lægge flere skemaer i samme kuvert.  

Hvis en tilbudsgiver er højstbydende på to eller flere grunde, er den pågældende køber af den grund, der er budt højst på.
Hvis to eller flere er højstbydende på den samme grund – uden at være højstbydende på andre grunde – bliver der trukket lod mellem de pågældende.

Man gerne må byde på flere grunde, men ens bud er gældende. Man skal derfor være opmærksom på, at hvis man som par byder hver for sig, kan man blive ejere af to byggegrunde, og skal inden 6 hverdage efter budfristen indbetale 1% af budsummen til kommunen for at blive løst fra købet.

 

Minimumspriser inklusiv moms

Fjordparken

Nr. 6, 958 m2, 50.000 kr.
Nr. 10, 1034 m2, 56.000 kr.
Nr. 12, 994 m2, 56.000 kr.
Nr. 16, 968 m2, 68.000 kr.
Nr. 18, 859 m2, 64.000 kr.
Nr. 24, 877 m2, 64.000 kr.
Nr. 30, 1257 m2, 85.000 kr.
Nr. 32, 1126 m2, 76.000 kr.
Nr. 34, 1088 m2, 78.000 kr.

Se stort kort

Kontakt os

Grundsalg 

Borgmesterkontoret
9611 7504
kommunen@holstebro.dk

Tekniske oplysninger

Teknik & Miljø
9611 7554
teknik.miljoe@holstebro.dk

Reservér eller køb en grund

Det er muligt at reservere en grund i 4 uger. I områder med mindre efterspørgsel vil der være mulighed for at forlænge reservationen med 4 uger, såfremt der ikke er andre der er interesseret i grunden.
Det er gratis at reservere en grund. 

Du kan ringe eller skrive til os, hvor du oplyser hvilken grund du ønsker at reservere.

Ved et køb vil Holstebro Kommune sende dig en købsaftale, som du skal underskrive og returnere inden 14 dage.

Tæt på vandet

Idyl, vand og strand, strandenge, en gammel kirke og en ny marina finder man i landsbyen Handbjerg. Handbjerg ligger tæt på Limfjorden, Handbjerg Marina, børnevenlig strand og Handbjerg Strandenge.

Fjordparken

Der er pasningsmuligheder, skolegang, foreningsliv og indkøbsmuligheder i Vinderup, som ligger knap 5 km fra Handbjerg.

Handbjerg ligger kun 20 minutter fra Holstebromotorvejen.

Se de mange flotte billeder fra indvielsen af Handbjerg Marina.

Billede fra Handbjerg Marina

Om byggegrundene

  • Der er ingen lokalplan for området
  • Der er ikke foretaget jordbundsundersøgelse
  • Priserne er inklusive tilslutningsbidrag til kloak
  • Priserne er ikke inklusive tilslutningsbidrag til el og til vand
  • Der er ikke mulighed for kollektiv varmeforsyning i området
  • Der er ikke byggepligt på grundene
  • Der er ingen mulighed for at kommunen køber grundene tilbage​