Værker i Holstebro

Her kan du få et overblik over, hvad de forskellige kunstnere er repræsenteret med af værker i Holstebro Kommune. Du kan også se, hvor værkerne er, så du har mulighed for at planlægge en personlig rundtur til kunsten.

Englen der blev til dreng

Astrid Noack skabte ”Knælende dreng” i 1942. Skulpturen er placeret foran hovedindgangen til Jobcentret.

Titlen ”Knælende dreng” er dog lidt misvisende, da det er en dreng, der sidder på knæ - og ikke knæler. Skulpturen var oprindelig kun tænkt som en prøvemodel i gips til en knælende engel. Modellen blev dog så god, at Astrid Noack valgte at lave den til en bronze-skulptur.

Astrid Noack har lavet andre værker i bybilledet. Bl.a. bronze-statuen ”Anna Ancher”, der er placeret ved Holstebro Kunstmuseums indgang og forestiller kunstneren Anna Ancher stående med pen og skitse blok.

Ud over det har Holstebro Kunstmuseum over 50 forskellige værker skabt af Astrid Noack og en stor samling af hendes originale gipsmodeller, tegninger og arkivmateriale.

Billede af Astrid Noacks

En farverig palette

I Holstebro finder man meget kunst af Ejler Bille.

På rådhuset hænger således fire billedtæpper fra 1960erne på hans forlæg, og kunstmuseet har én af landets største samlinger af ham - deriblandt billedet ”Komposition” fra 1939.

Billedtæpperne på rådhuset er et tydeligt eksempel på, hvad Ejler Billes kunst er. Tydelige trekanter og runde former i en farverig palette, der - hvis man sætter sin fantasi fri - giver lov til at finde små dyr på tæpperne som f.eks. fisk.

Derudover kan man på kunstmuseet se balinesiske malerier og skulpturer, som Ejler Bille og hans kone indsamlede på deres rejser til Bali, og som de senere valgte at donere til museet.

Billede af Ejler Bille-kunstværk

Rustikt kunst

Som kunstner har Erik Heide produceret meget, og man kan i Holstebro Kommune finde over 15 skulpturer og kirkeudsmykninger.

Af skulpturer drejer det sig bl.a. om "Jernrosen" - en rustik rose formet i støbejern - og ”Birns bier”, der blev skabt, da Vald. Birns Jernstøberi fyldte 100 år.

Hans kirkeudsmykninger finder man også flere steder i Holstebro - bl.a. i Holstebro Kirke og i Nørrelandskirken.  Uden for bygrænsen har han også sat sit præg. Kører man til Nørre Gørding Kirke, har han bl.a. lavet alterbordet, et krucifiks og en stor rød blomst.

Ved herregården Nørre Vosborg ved Vemb har han opstillet skulpturen ”Vinger”, som forestiller en flyvende fugl med store vinger skabt af jern og granit.

Billede af Erik Heide-skulptur

Mennesket

Flere af Erik Tommesens skulpturer er repræsenteret på Holstebro Kunstmuseum - bl.a. hovedværker som bronzeskulpturen ”Mand” fra 1981, skulpturerne ”Familie” fra 1953 og ”Kvinde" fra 1958.

Figurerne er formet i enten forskellige træsorter, granit eller bronze, og fælles for dem er, at de skildrer det lodret stående menneske, uden at figuren har en egentlig form. Det eneste, der afslører, at der er tale om mennesker, er navnet på skulpturerne. Det lægger op til, at tilskueren selv kan skabe sig en forestilling om værket.

Figuren ”Mand” har i flere år stået foran Holstebro Kunstmuseum i samspil med Astrid Noacks skulptur ”Anna Ancher”, hvor de to figurer trods deres forskellighed har haft et samspil som mand og kvinde.

Billede af Erik Tommesen-skulptur

Enkel og klassisk

I Holstebro har Gutte Eriksen lavet "Fontaine" fra 1977, som er placeret foran hovedindgangen til Holstebro Sygehus.

Det er en stor enkel, klassisk fontæne, der består af et rundt bassin, hvori der er to sekskanter oven på hinanden. Herfra kommer vandet op og risler nedad. 

Holstebro Kunstmuseum ligger også inde med en samling af Gutte Eriksens keramik. Der kan nævnes "Kumme" fra 1988 og "Stor krukke" med hanke fra 1995.

Billede af Gutte Eriksens

Kirken i hånden

I Holstebro står Hans Pauli Olsens skulptur ”Kirken”. Den blev skabt i 2007 til den dengang nyrenoverede kirke-og rådhusplads.

Skulpturen er støbt i bronze og forestiller en stor åben hånd med en lille kirke i den åbne håndflade. Soklen af skulpturen er en granit blok, hvori der er formet to hoveder.

Hovederne forestiller Anders Stubkjær og Morten Larsen, der begge var store inden for det vestjyske kirkesamfund i 1800-tallet. Med deres vækkelsesmøder (gudstjenester) formåede de at tiltrække flere tusinde mennesker.

Billede af Hans Pauli Olsens skulptur ”Kirken”

Granit og bronze

I Holstebro og omegn findes mange af Henrik Voldmesters skulpturer.

Tager man f.eks. til Ulfborg, finder man i byrummet både granit og bronzefigurer af fugle og søheste. I Holstebro har han også flere værker, og én af dem er ”Det gode skib med navnet Rolf Krake” ved Rolf Krake Skolen fra 1993.

Værket består af en 5 tons tung og 2 meter høj granit sten med udhugget mønster. På den ene side af stenen er udhugget et vikingeskib med dragehoved og vikinger, mens der på den anden side er en viking og inskriptionen "Den flyer ej ilden, som over den springer".

Et andet af hans værker er ”Columbusægget” i Borbjerg. Dette værk blev lavet i forbindelse med Columbusåret i 1991. Voldmester forbinder Columbus med nysgerrighed og udlængsel, og figuren forestiller en globus udhugget af en granitsten. Ud af globussen kigger et øje, og på selve granitstenens sider står ”Øst-vest hjemme bedst” og ”Ud,vil jeg,ud”.

Billede af Henrik Voldmester-skulptur

En magisk hule

I 2014 skabte Jens og Morten "Hulen" i Holstebro Kunstmuseums underetage.

Kunstnerduoen fik hjælp af elever fra Dansk Talentakademis Kunst & Design-linje og Holstebro Produktionsskole til at opbygge hulen med så forskellige materialer som tapet, sølvpapir, Anders And-blade, tape og vinylgulv.

Meningen med hulen var, at den skulle være et spændende magisk sted, der samtidig kunne virke lidt skræmmende.

I 2017 lavede Jens og Morten det midlertidige værk Dazzle Brigde på Slagteriet Holstebro. Her udsmykkede de den gamle skoldebro med et Razzle Dazzle-mønster - en camouflage-teknik, der forvirrer fjendens afstandsfornemmelse.

Ved at male broen blev det synliggjort, at en ruin stadig kan have en arkitektonisk skønhed. Værket var dog kun midlertidig, og broen er i dag revet ned.

Billede af Jens & Mortens

Han undrer sig

Holstebro Museum har en stor samling af John Olsens kunst.

I museets have står bronzeskulpturen ”Resonans” fra 2000. Skulpturen er formet ud fra et bæltedyrsskjold og forstørret mange gange med det formål at stå som et symbol på naturen.

Et andet museums-værk er ”Dræbersnegle” fra 2007, hvor John Olsen har dyppet dræbersnegle i farve og ladet dem kravle rundt på et stykke papir.

I museets underetage findes også flere af hans undrerkamre. I disse kamre har han samlet forskellige genstande, som er alt imellem himmel og jord og pænt arrangeret i kasser. Tilskuerne har rig mulighed for at gå rundt og undre sig og slippe deres fantasi løs, være nysgerrig og blive fascineret.

Billede af John Olsen-undrekammer

Stævnen på et skib

I 1991 blev det besluttet at få Lawrence Weiner til at udsmykke ydermuren på byrådssalen i Holstebro. Kunstværket hedder ”Inskription” og består af en lille tekst, der skal fortælle en historie til den forbipasserende.

Weiner forestillede sig, at byrådssalens runde ydervæg var stævnen på et skib, hvorfra byrådsmedlemmerne skulle styre og lægge fremtidens kurs for Holstebro. Teksten nævner desuden Nordstjernen, som i årtusinder har været et orienteringspunkt for mennesket.

Teksten på væggen lyder: NOGET AF DETTE SOME OF THAT (SOME OF THIS) + (NOGET AF HINT) NÆNSOMT SAT UNDER NORDSTJERNENS LYS POLARIS.

Sydney i Australien har et kunstværk, der er relateret til det i Holstebro. Teksten lyder: (THIS AND THAT) PUT (HERE AND THERE) OUT OF SIGHT OF POLARIS.

Værkerne blev skabt samtidig, og tanken bag dem er, at de befinder sig på hver sin side af kloden, og at man derfor i Holstebro kan se Nordstjernen, mens den ikke er synlig I Sydney.

Billede af Lawrence Weiners inskription

Stor samling

Holstebro Kunstmuseum har en stor samling af Olivia Holm Møllers malerier.

Samlingen er fra det nu nedlagte Jens Nielsen & Olivia-Holm Møller Museum. Museet hed først Jens Nielsens Museum, da kunstneren i 1969 skænkede et stort antal malerier og grafisk materiale til det dengang endnu ikke færdigbyggede museum.

Museet blev indviet i 1971, og i 1982 kom Olivia Holm-Møllers værker til. Hun var ven og kollega med Jens Nielsen, og efter hendes død i 1970 blev hendes kunst i første omgang overdraget til et museum I Løgumkloster. Dette museum valgte dog i 1982 at give hendes samling videre til Jens Nielsens Museum, der efter overdragelsen skiftede navn til Jens Nielsen & Olivia-Holm Møller museet.

Formålet med museet var bl.a. at vise forskellige aspekter af Jens Nielsen og Olivia Holm-Møllers kunst. Da museet lukkede i 2014, blev det til Huset for Kunst og Design, mens Holstebro Kunstmuseum overtog samlingen.

Billede af Olivia Holm-Møller-maleri

Den lede bassilisk

Som lokalkunstner har Paul Cederdorff ikke kun haft flere udstillinger i Holstebro og omegn. Han har også skabt flere kunstværker til byen - bl.a. et kunstværk bygget over historien om Sct. Jørgen og dragen.

Kunstværket ”Den lede bassilisk” sidder på den midterste bropille af Storebro. Det er et minde om den farlige bassilisk, der boede under en bro, og som ridderen Holst slog ihjel. Deraf byens navn Holstebro.

Paul Cederdorff har også udsmykket dele af byen i samarbejde med flere af byens boligselskaber med værker som ”Stenøksen” fra 2011 og ”Københavnere på afveje” fra 2013.

Billede af Paul Cederdorff-skulptur

Mand med barn

I Holstebro står skulpturen ”Mand med barn” fra 2004. Skulpturen forestiller Hanne Varmings søn, der sidder med sit barn på skødet.

Skulpturen er støbt i bronze og står ved p-pladsen i Asylgade i Holstebro. Skulpturen er ikke ret stor, da den oprindelig kun har været tiltænkt som skitse til en større skulptur opstillet i det nye statsfængsel ved Horsens.

Billede af Hanne Varming-skulptur