Barn 0-6 år

Alle familier med et nyfødt barn tilbydes besøg af sundhedsplejersken hjemme hos jer.

Formålet er at støtte jer med råd og vejledning i de glæder og bekymringer, der følger med, når man bliver forældre. I besøgene derhjemme undersøger vi jeres barn og deler vores viden med jer. Jeres spørgsmål og overvejelser er udgangspunktet for samtalen. Vi kan også informere jer om, hvilke muligheder der er for at få hjælp eller støtte fra andre fagpersoner. Det kan f.eks. være læge, socialrådgiver, dagtilbud, psykolog, tale-hørekonsulent.

Når I har født, får sundhedsplejersken besked fra fødestedet og vi vil ringe til jer for at aftale et besøg derhjemme på 4. eller 5. dagen efter fødslen (hvis I er udskrevet indenfor 72 timer efter fødslen) – også om lørdagen. Herefter vil vi tilbyde besøg, når barnet er ca. 14 dage gammelt, 3-4 uger, 2-3 måneder, 4-6 måneder, 9-10 måneder, 1,5 års besøg (førstegangsfødende) og 2,5 års besøg (førstegangsfødende). Derudover har I mulighed for at få ekstra besøg, hvis vi sammen vurderer, at der er brug for det.

Find jeres sundhedsplejerske

I vil blive tilbudt at deltage i en forældregruppe som starter op efter barnets fødsel. Tilmelding til forældregruppe aftales, når vi kommer på besøg hos jer.

 • Begge forældre opfordres til at deltage, hvis det er muligt.
 • En gruppe består 4-6 forældrepar, og her får I mulighed for at lære andre at kende, der står i samme situation som jer.
 • Det er en gruppe, hvor I kan udveksle idéer og erfaringer.
 • Gruppen mødes, som udgangspunkt, privat hos hinanden.
 • Sundhedsplejersken deltager ikke i gruppen, men sammensætter den og indkalder jer til første møde via Sundhedsvejen.
 • Første gang opfordres I til en præsentationsrunde: navn og familie.
 • Mødes lidt ofte i starten –  f.eks.1 gang ugentligt 
 • Start og slut til aftalt tid
 • Husk at melde afbud, hvis I er forhindret i at komme             
 • Mobilen sættes på lydløs eller slukkes
 • Formålet er samværet, ikke forplejningen
 • I bestemmer selv, hvor meget I vil sige i gruppen
 • Vær opmærksom på, at alle kommer til orde f.eks. er det en god idé med en runde hver gang
 • Det er berigende at møde andre med åbenhed, nysgerrighed og have opmærksomhed på hinanden
 • Det, der tales om i gruppen, er fortroligt!

Hvad kan jeres sundhedsplejerske hjælpe jer med?

Det kan f.eks. være aflæsning af barnets signaler, spiseproblemer, søvnproblemer, konflikter med barnet eller lignende, så kontakt jeres sundhedsplejerske. Her kan I få vejledning i at søge den hjælp, der passer bedst til jeres situation.

Sundhedsplejen har pligt til at føre journal over jeres barns sundhedsmæssige tilstand og udvikling fra jeres barn er født, til det går ud af skolen. I kan følge jeres barns udvikling gennem jeres sundhedsplejerskes notater og registreringer i ”Barnets journal”. Under jeres første besøg vil jeres sundhedsplejerske fortælle jer hvordan I får adgang til ”Barnets Journal” via sundhedsvejen.dk

Her kan I også skrive direkte til jeres sundhedsplejerske eller finde datoen for jeres næste aftale.

Sundhedsstyrelsens vejledninger om børns sundhed

Sundhedsstyrelsen udgiver publikationer med vejledning til spæd- og småbørnsforældre. På Sundhedsstyrelsens side kan I finde råd og vejledning om f.eks. mad til spæd- og småbørn, børns sikkerhed, smitsomme sygdomme, forebyggelse af vuggedød og skæve hoveder hos børn. I kan læse Sundhedsstyrelsens anbefalinger om børns sundhed og forebyggelse af smitsomme sygdomme hos børn og unge

Børneundersøgelser til børn i alderen 0-5 år

Alle børn tilbydes helbredsundersøgelser af deres praktiserende læge i løbet af barnets første fem leveår. I kan læse om de enkelte børneundersøgelser og vaccinationsprogrammet, som barnet samtidig anbefales at deltage i, på sundhed.dk

Sundhedsplejen

Sekretariat

mailE-mail

smartphone9611 5305


Sundhedsplejens telefonrådgivning

Alle hverdage fra kl. 8.00 - 9.00


smartphone9611 5300


Sundhedsplejens telefonvagt i Region Midtjylland

Alle dage fra kl. 17.00 - 19.00


smartphone7020 8018