Klimatilpasning

  • Print
  • Forstør tekst

Klimaforandringer medfører nye udfordringer 

Klimaforandringerne medfører et øget behov for kortlægning og viden om konsekvenserne af voldsommere nedbørshændelser og havvandsstigninger. Alle kommuner har derfor lavet handleplaner for klimatilpasning, hvor der redegøres for hvordan kommunen forholder sig til klimaudfordringerne.

Holstebro kommunes første klimatilpasningsplan blev vedtaget juni 2014. Planen er siden opdateret og indarbejdet i kommuneplanen.

Holstebro by er 1 af 10 risikoområder for oversvømmelse

10 områder i Danmark er udpeget som områder med stor oversvømmelsesrisiko. Udpegningen er sket på baggrund af en vurdering af områder, hvor tidligere oversvømmelser har forårsaget omfattende skader. Holstebro er udpeget på grund af risikoen for oversvømmelse fra Storå. Derfor har vi også udarbejde en risikostyringsplan, der oplyser om oversvømmelsesudbredelsen og beskriver risikobilledet i Holstebro by. Læs risikostyringsplanen under menupunktet "Læs mere" ”Risikostyringsplan” 

Gå på opdagelse i risikokortet

Som en vigtig del af klimatilpasningsplan og risikostyringsplan er der lavet en kortlægning af oversvømmelsesrisikoen. Risikokortlægningen viser områder med høj mellem eller lav risiko for oversvømmelser, der medfører skader på store værdier eller vitale funktioner.


keyboard_arrow_up