Byggegrunde på Købmandsgade, Borbjerg

Salgspriser inklusiv moms

DER ER UDSOLGT I UDSTYKNINGEN

 

Se stort kort
Se storparceller på Vibevej

Kontakt

Grundsalg 

Borgmesterkontoret
9611 7504
kommunen@holstebro.dk

Tekniske oplysninger

Teknik & Miljø
9611 7554
teknik.miljoe@holstebro.dk

Reservér eller køb en grund

Det er muligt at reservere en grund i 4 uger. I områder med mindre efterspørgsel vil der være mulighed for at forlænge reservationen med 4 uger, såfremt der ikke er andre der er interesseret i grunden.
Det er gratis at reservere en grund. 

Du kan ringe eller skrive til os, hvor du oplyser hvilken grund du ønsker at reservere.

Ved et køb vil Holstebro Kommune sende dig en købsaftale, som du skal underskrive og returnere inden 14 dage.

Trygge og gode omgivelser

Borbjerg ligger 10 kilometer nordøst for Holstebro i et smukt og bakket morænelandskab med Hellegård Å og Borbjerg Møllesø lige i baghaven. Byen ligger kun 6 minutter fra Holstebromotorvejen.
Byggegrundene ligger i udkanten af den vestlige del af Borbjerg by med trygge stisystemer til Borbjerg Skole, Borbjerg Børnehave og Kultur- og Fritidscentret – og ganske kort afstand til idrætsanlæggets boldbaner.
På parcelhusgrundene er der mulighed for at bygge i to etager op til 8,5 meter over terræn. Udstykningen bliver med tiden omkranset af et grønt bælte og et fælles areal midt i bebyggelsen med træer og regnvandssø.
Se mere i lokalplan nr. 1080 for området ved Købmandsgade.

Et aktivt lokalsamfund

Landsbyerne Borbjerg og Hvam har en landsbyordning med skole, SFO, børnehave. Der er dagplejere, en stor ny købmandsbutik og et Kultur- og Fritidscenter opført i 2010. Borbjerg Sognegård, der er en særdeles velholdt sognegård, centercafé og forsamlingshus, ligger sammen med kirken, skolen, børnehaven, Kultur- og Fritidscentret og danner tilsammen rammen om private fester og kulturelle begivenheder.
På borgerforeningens hjemmeside  får du indtryk af et aktivt lokalsamfund med tradition for engagement og sociale netværk. Den aktive borgerforening fremhæver området som overskueligt og trygt.

Midt i naturen

Den gamle Borbjerg Mølle Kro er sammen med møllesøens idylliske naturoplevelser lidt af et trækplaster for turister og lokale gæster. Her er lige dele gammeldags krohygge, et strejf af de varme lande og andre ’skæve’ indslag samt moderne aktiviteter som f.eks. golf inden for rækkevidde.
Området byder også på en natursti/hjertesti rundt om søen, shelters til overnatning, stenalderhytte og fodboldgolf. Folk med hang til varieret natur, trygt landsbyliv og kort transporttid til større byer får hele pakken, da Holstebromotorvejen kommer til at ligge omkring fem kilometer fra Borbjerg-Hvam.

Om byggegrundene

  • Priserne er inklusive tilslutningsbidrag til el, vand og kloak, samt et investeringsbidrag til varmeforsyning
  • Grundene er beliggende i et område, der er omfattet af lokalplan nr. 1080
  • Grundene må kun anvendes til boligformål i form af parcelhuse
  • Se storparceller på Vibevej. Storparcellerne må kun anvendes til boligformål i form af tæt-lav boligbebyggelse (række- dobbelt- og gårdhuse eller lignende) i højst to etager

Fremgang i området

I modsætningen til mange andre landsbyer i Danmark, går det så godt for den lokale købmandsbutik, at den i 2014 byggede et helt nyt supermarked – på Købmandsgade. Den største virksomhed i lokalområdet er Dansk Minkpapir.

Byggegrundene ligger i udkanten af den vestlige del af Borbjerg by med trygge stisystemer til skolen, børnehaven og kultur- og fritidscentret – og ganske kort afstand til idrætsanlæggets boldbaner.

Lokal ambassadør

Vil du vide mere om området? Så kontakt Borbjergs lokale ambassadør.

Jonna Nørgaard
Mobil: 6146 0517
Mail: jonna_noergaard@live.dk